c S
DUTB prodaja za 94,4 milijona evrov terjatev do pravnih oseb 18.09.2018 13:07 Ljubljana, 18. septembra (STA) - Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je danes objavila javni razpis za zbiranje ponudb za odkup terjatev do 53 pravnih oseb, ki so skupaj s pripadki in stranskimi pravicami konec julija dosegle 94,4 milijona evrov. Terjatve se prodajajo v paketu kot celota, DUTB pa bo zavezujoče ponudbe zbirala do 5. novembra do 14. ure.

Zapadle terjatve do 53 pravnih oseb izhajajo iz poslovnih razmerij iz naslova kreditov, garancij in transakcijskih računov. Dolžniki so (bili) v večini primerov v stečajnem postopku. Nekatere terjatve so zavarovane s poroštvi ali nepremičninami, izhaja iz razpisa, objavljenega na spletni strani DUTB.

Zavezujoča ponudba ponudnikov, skupaj z zavezujočimi izjavami o razpoložljivosti sredstev, mora biti veljavna najmanj do 28. februarja 2019. Ponudniki bodo imeli možnost skrbnega pregleda dokumentacije, a pod pogojem, da podpišejo dogovor o nerazkrivanju podatkov in plačajo 10.000 evrov varščine.

DUTB zavezujoče ponudbe, ki jih bo dobila, ne bo odpirala javno. Ponudnike, katerih zavezujoče ponudbe bo ocenila kot primerne, bo povabila v nadaljnji postopek prodaje terjatev. DUTB si sicer pridržuje pravico, da bo v nadaljnji postopek prodaje povabila tudi ponudnike, ki bodo primerno zavezujočo ponudbo podali po roku za oddajo zavezujočih ponudb.

Prav tako si DUTB pridržuje pravico, da bo ponudnike pozvala na izboljšanje ali dopolnitev ponudb ali da bo nadaljevala individualna pogajanja z vsemi ali določenimi ponudniki.