c S
ZSSS in Pergam od vlade pričakujeta s socialnimi partnerji usklajene predloge 17.09.2018 16:10 Ljubljana, 17. septembra (STA) - Sindikata ZSSS in Pergam sta po imenovanju nove vlade izpostavila, da so njihova pričakovanja do nje velika in da bosta počakala na njene konkretne predloge. Med sindikalnimi prioritetami pa so izpostavili s socialnimi partnerji usklajene rešitve za dvig plač, ureditev prekarnosti ter spremembe na področju zdravstva in pokojnin.

Predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Lidija Jerkič je ob odmrznitvi nekaterih stavk v javnem sektorju opozorila na težavo plač in nezadovoljstvo nad njimi tudi v zasebnem sektorju. "Priprava plačnega modela za zasebni sektor se vleče že skoraj leto in pol, pogajanja z delodajalci nikakor ne stečejo," je povzela na današnji novinarski konferenci.

Kot je opozorila, "nestrpnost med člani sindikata tako v zasebnem kot javnem sektorju narašča in med sindikati javnega in zasebnega sektorja potekajo pogovori o povezovanju za skupni cilj, to je dvig plač". Po njenih besedah so ti pogovori lahko "predmet realizacije v kratkem, če bo takšna potreba".

Predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek je izpostavil že napovedano dvigovanje minimalne plače, zavzel pa se je tudi za izvzem vseh dodatkov iz definicije minimalne plače. "Uskladitev minimalne plače se zgodi januarja vsako leto in to bo prvi preizkusni kamen nove koalicije, kjer bo vidno, kako resno je mišljeno z navedbami iz koalicijske pogodbe," je dejal.

Sindikati, ki si bodo prizadevali za dvig vseh plač, po njegovih besedah ne bodo pristali na to, da bi se te povečevale le z zmanjševanjem davčnih obremenitev. "Primarna naloga za dvig plač je na strani delodajalcev, ki bi morali ustrezno ovrednotiti delo, je pa na mestu razprava o ustreznosti redistribucije pobranih davkov in ustreznosti razmerja med obremenitvijo dela in kapitala," je menil.

Izvršni sekretar ZSSS Andrej Zorko je opozoril na težavo prekarnih oblik dela na slovenskem trgu dela. Ocenil je, da je ta dovolj fleksibilen in da spremembe ne smejo iti v smeri kratenja delavskih in socialnih pravic. Glede prekarstva je treba oblikovati nacionalno strategijo skupaj s socialnimi partnerji.

"Prekarnost se bo morala bolj jasno oblikovati kot nezaželena oblika in jo bo treba izkoreniniti. Ob tem pričakujemo, da stvari ne bodo trajale tako dolgo, kot reševanje tega problema v Luki Koper, kjer lahko zasledimo tudi izigravanje delovnopravne zakonodaje," je dejal. Zato bo treba okrepiti nadzor inšpekcijskih in davčnih organov, je dodal.

Zorko je opozoril tudi na delovni čas, saj se je izkazalo, da delavci v Sloveniji v povprečju delajo več kot 40 ur na teden. Po njegovem se govori le o pomanjkanju delovne sile, nihče pa se ne vpraša, zakaj je temu tako. Odgovor na to so, kot je ocenil, prenizke plače in delovni čas. Tudi tu bo zato po njegovem potreben večji nadzor.

Počivavšek je napovedal, da bodo sindikati zelo pozorni na vse predlagane spremembe na področju zdravstvene zakonodaje, sekretar Pergama Aljoša Čeč pa je enako napovedal za področje pokojnin. "Pozorni bomo zlasti na tiste rešitve, ki so že bile predmet razprave med socialnimi partnerji," je dejal Počivavšek.

Sindikati pričakujejo, da bo oblikovanje ustrezne pravne podlage za ugotavljanje poklicnih bolezni, ki so že bile pripravljene, ena prvih korakov nove vlade. Pričakujejo tudi spremembo zakona o delitvi dobička, saj obstoječe rešitve niso vzpodbuda za nikogar.

Jerkičeva je izrazila pričakovanje, da bo nova ministrica za delo Ksenija Klampfer ministrica, katere glavna skrb so položaj delavcev, njihova socialna varnost, delovnopravni status in varna starost, saj imajo delodajalci in gospodarstvo svojega resornega ministra.

Počivalšek pa si želi, da socialni dialog in uveljavljeno delovanje Ekonomsko-socialnega sveta ostane "pomemben faktor dialoga in da se še izboljša". Upa tudi, da se nova vlada ne bo odločila za ukinitev državnega sveta.