c S
Objavljen razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 17.09.2018 07:30 Ljubljana, 14. septembra (STA) - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022. Namen razpisa je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje in izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo na trgu dela. Okvirna vrednost razpisa je dobrih 18 milijonov evrov, rok za oddajo vlog pa 4. oktober.

V izobraževalne programe po javnem razpisu se lahko vključujejo odrasli, ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi, s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta. Na ministrstvu pričakujejo, da bodo v programe, ki bo sofinancirani s sredstvi razpisa, vključeni najmanj 20.304 udeleženci, od katerih bo 70 odstotkov starejših od 45 let.

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša dobrih 18 milijonov evrov, od tega slabih 11 milijonov evrov za vzhodno kohezijsko regijo in dobrih sedem milijonov evrov za zahodno. Javni razpis delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Med drugim bodo sofinancirani programi usposabljanja za življenjsko uspešnost, slovenščina kot drugi in tuji jezik, programi začetne integracije priseljencev in računalniške pismenosti za odrasle ter neformalni izobraževalni programi za odrasle za sporazumevanje v slovenskem in tujih jezikih, pa tudi programi pridobivanja in zviševanja ravni pismenosti ter pridobivanje digitalnih kompetenc.

Besedilo razpisa in razpisna dokumentacija sta objavljena na spletni strani ministrstva.