c S
Lipica začenja pisati novo zgodbo 17.09.2018 07:31 Lipica, 15. septembra (STA) - Lipica začenja pisati novo zgodbo v obliki holdinga Kobilarna Lipica. Ob spodbudnem obisku so v družbi pred investicijskim ciklom, zapirajo pa se tudi poglavja prejšnje zgodbe. V tem tednu je tako 29 nekdanjih zaposlenih v družbi Lipica Turizem, ki je šla v stečaj konec leta 2016, dobilo poplačanih še 42 odstotkov njihovih priznanih terjatev.

Prvi del, prav tako 42-odstotni delež, jim je stečajna upraviteljica izplačala že junija. Skupno so delavci tako poplačani do višine 84 odstotkov vseh terjatev.

"Predvidevam, da bomo ob zaključku stečaja lahko poplačali še preostanek glavnice in zamudne obresti. Zaključek stečaja je zaenkrat odložen do zaključka treh pravdnih postopkov (delovnih sporov). Upam, da bo zaključek mogoč v naslednjega pol do enega leta," je za STA povedala stečajna upraviteljica Lipice Turizma Manca Vuk Osenar.

Izplačilo dela terjatev je dobilo 29 zaposlenih, za osem delavcev pa so sredstva rezervirana. Slednjim je Kobilarna Lipica prerekala terjatve, zato je v teku pravda in je plačilo odloženo do njenega zaključka.

Sicer pa je bil nedavno novi holding Kobilarna Lipica, ki je na podlagi zadnje zakonske spremembe nastal iz javnega zavoda Kobilarna Lipica, vpisan v sodni register. Njegov osnovni kapital je deset milijonov evrov, ki jih je vanj vložila država, namenjen pa bo predvsem turističnemu delu holdinga, to je obnovi turističnih zmogljivosti, najprej lipiškega hotela Maestoso z bazenskim kompleksom, nato še hotela Klub.

"Trenutno se pospešeno odvijajo vsi postopki, ker bi z investicijo radi začeli konec letošnjega leta in jo zaključili pred začetkom visoke turistične sezone prihodnje leto," je za STA povedala direktorica Kobilarne Lipica Lorela Dobrinja. Hotel Maestoso je bil zgrajen v 70. letih prejšnjega stoletja, v poznejšem obdobju je bil sicer delno prenovljen, vendar je nadaljnja prenova hotelske infrastrukture nujna za prihodnje uspešno poslovanje turistične dejavnosti v Lipici.

Obenem bodo letos v kobilarni izvedli sedem večjih naložb na področju konjereje in konjeništva. V hlevih na Borjači, to je v največjem kompleksu hlevov, kjer je nastanjena čreda lipicanskih kobil z žrebeti, bodo preuredili porodne bokse ter uredili kopalnico in solarij.

Postavili bodo nov lonžirni krog, sanirali manežo pri novem hlevu in preuredili staro senico v hlev z boksi. Letos je predvidena tudi vnovična ureditev dvosmernega prometa na cesti Sežana-Lipica.

Vrednost celotnega projekta znaša 443.000 evrov. Od tega bo 420.000 evrov zagotovilo gospodarsko ministrstvo, ostalo pa bo iz drugih virov financiranja, finančna sredstva so za te investicije zagotovljena.

Za prenovo Hotela Klub in ureditev druge turistične infrastrukture, ki je tudi v načrtu, medtem še ni izdelana finančna struktura investicije niti terminski načrt.

Kobilarno Lipica je v osmih mesecih letos sicer obiskalo 85.781 obiskovalcev, kar je 17 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. V Kobilarni Lipica se tako nadaljuje trend rasti, ki se je začel že leta 2016 in nadaljeval lani, ko je Lipico obiskalo za 22 odstotkov več obiskovalcev.

"Ob spodbudnem trendu rasti pričakujemo, da bo kobilarno letos obiskalo okrog 120.000 obiskovalcev," je še dejala Dobrinja in dodala, da se z rastjo obiskovalcev povečujejo tudi prihodki.