c S
Število zaposlenih v invalidskih podjetjih lani dva odstotka višje 17.09.2018 07:32 Ljubljana, 16. septembra (STA) - Konec lanskega leta je bilo v 141 invalidskih podjetjih v Sloveniji zaposlenih 11.517 oseb, kar je dva odstotka več kot konec leta 2016. Najvišja povprečna mesečna bruto plača zaposlenih v invalidskih podjetjih je bila lani za 11,1 odstotka višja od povprečne mesečne bruto plače zaposlenih pri vseh pravnih osebah v Sloveniji.

V registru invalidskih podjetij je bilo konec leta 2017 registriranih 141 invalidskih podjetij z vsaj eno zaposleno osebo oz. tri manj kot pred enim letom. Od tega jih je 129 delovalo v zasebnem, 12 pa v javnem sektorju, kažejo podatki republiškega statističnega urada.

Največ invalidskih podjetij se je tudi lani ukvarjalo s predelovalnimi dejavnostmi (50,4 odstotka). Invalidskih podjetij ni bilo v dejavnostih rudarstva, oskrbe z električno energijo, plinom in paro, oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in odpadki, saniranja okolja ter v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, dejavnostih javne uprave in obrambe in dejavnostih obvezne socialne varnosti.

Z vidika velikosti invalidskih podjetij po številu zaposlenih je bilo konec leta 2017 majhnih invalidskih podjetij pet odstotkov več kot pred enim letom, mikro in srednje velikih podjetij nekaj manj, velikih pa enako število.

Številčno razmerje med v teh podjetjih zaposlenimi moškimi in ženskami se v primerjavi s preteklimi leti ni spremenilo. Moških je bilo 56 odstotkov, žensk pa 44 odstotkov. Četrtino teh oseb so v letu 2017 zaposlovala invalidska podjetja v javnem sektorju, tri četrtine pa invalidska podjetja v zasebnem sektorju.

V prvih se je število zaposlenih v primerjavi s preteklim letom znižalo za štiri odstotke, v drugih pa se je za štiri odstotke zvišalo. Številčno razmerje med v invalidskih podjetjih zaposlenimi moškimi in ženskami je bilo v zasebnem sektorju 51 proti 49 odstotkov, v javnem sektorju pa 74 proti 26 odstotkov.

Izobrazbena sestava zaposlenih se z leti počasi spreminja tudi v invalidskih podjetjih. Tudi konec leta 2017 so največjo skupino sestavljali zaposleni s srednješolsko izobrazbo (60,5 odstotka), 25,4 odstotka jih je imelo osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo, 14,1 odstotka pa višješolsko ali visokošolsko izobrazbo.

Od vseh zaposlenih v invalidskih podjetjih je invalidov že več let približno polovica; konec leta 2017 jih je bilo 51 odstotkov. To velja tako za javni (52 odstotkov) kot tudi zasebni sektor (51 odstotkov).

Med vsemi delovno aktivnimi osebami v Sloveniji je bilo konec leta 2017 invalidov 33.290, kar je 3,4 odstotka več kot konec leta 2016. Invalidska podjetja so zaposlovala 17,6 odstotka vseh invalidov oz. 5861, od tega je bilo moških 52 odstotkov, žensk pa 48 odstotkov.

Izobrazbena sestava v invalidskih podjetjih zaposlenih invalidov je bila še manj ugodna kot izobrazbena sestava vseh delovno aktivnih v invalidskih podjetjih. Višješolsko ali visokošolsko izobrazbo je imelo le pet odstotkov teh oseb, 60,6 odstotka je bilo srednješolsko izobraženih, 34,4 odstotka pa jih je imelo osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo, so še zapisali državni statistiki.