c S
Lani v Sloveniji oddanih za odstotek več javnih naročil 17.09.2018 07:32 Ljubljana, 16. septembra (STA) - Vrednost oddanih javnih naročil je lani v Sloveniji znašala 4,7 milijarde evrov. To je dober odstotek več kot leta 2016 in predstavlja 52 odstotkov odhodkov državnega proračuna ter 11 odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP). Potem ko je od leta 2013 upadal, se je delež javnih naročil v BDP lani prvič spet povečal.

Največji delež javnih naročil so lani predstavljala naročila blaga, sledijo naročila storitev in nazadnje gradenj. Med blagom prevladujejo medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego, za njimi pa sledijo naročila naftnih derivatov, goriv, električne energije in drugih virov energije.

Od skupne vrednosti v letu 2017 oddanih javnih naročil jih je šlo več kot 97 odstotkov domačim ponudnikom. Ponudniki iz drugih držav so pridobili 354 sklopov javnih naročil v skupni vrednosti 287,9 milijona evrov, najpogosteje za blago. Pri tem so bili najuspešnejši ponudniki iz ZDA, Italije in Hrvaške.

Med prvimi desetimi ponudniki, ki so po vrednosti pridobili največ javnih naročil, sta le dva tuja. To sta Ansaldo Nucleare iz Italije in Holtec International iz ZDA, medtem ko so največji slovenski ponudniki Petrol, Pil 2, Snežnik, Kolektor CP Nova Gorica, Mark medical, ZIR, MM gozdarstvo in Kolektor koling.

Na strani naročnikov pa se v letu 2017 najpogosteje pojavljajo Direkcija RS za infrastrukturo, Nuklearna elektrarna Krško in DSU.

Naročniki imajo na voljo tudi skupno javno naročanje, s katerim je mogoče zardi večjega obsega predmeta naročila dosegati boljše finančne učinke. V letu 2017 je skupaj javno naročalo 65 naročnikov, oddali pa so za 305 milijonov evrov naročil. Najpogosteje so skupaj naročali gorivo, poštne storitve in energente, saj so bili glede na vrednost oddanih skupnih javnih naročil najuspešnejši ponudniki Petrol, Pošta Slovenije in HEP Energija.

Poročilo so pripravili na ministrstvu za javno upravo, kjer ugotavljajo, da se je v letu 2017 v primerjavi s preteklimi leti zmanjšalo število postopkov javnega naročanja, ki so glede na postopkovna pravila manj transparentni in konkurenčni. Več pa je bilo naročil, v katerih so naročniki prejeli samo eno ponudbo.

Na ministrstvu sklepajo, da posamezni javni naročniki oblikujejo specifikacije predmeta naročila, pogoje in merila tako, da zmanjšujejo konkurenčnost, zato organom nadzora predlagajo, naj preverijo tudi upoštevanje načela gospodarnosti. To bi imelo številne pozitivne učinke, kot so zmanjšanje korupcijskega tveganja, boljša kakovost dobavljenega blaga, storitev ali gradenj ter nižji odhodki glede na razmerje med kakovostjo in ceno.