c S
Skupščina ZZZS danes o predlogu rebalansa finančnega načrta 17.09.2018 07:42 Ljubljana, 17. septembra (STA) - Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) bo danes obravnavala predlog rebalansa, s katerim se prihodki in odhodki ZZZS zvišujejo za 35 milijonov evrov.

Gre za 35 milijonov evrov, kolikor se bo letos več zbralo v javni zdravstveni blagajni. Glede na predlog rebalansa bo ZZZS letos prejel dobrih 31 milijonov evrov več iz prispevkov, še slabe štiri milijone evrov pa iz ostalih prihodkov, kot je bilo pričakovano ob pripravi finančnega načrta za letošnje leto.

Da bi lahko še letos ta sredstva porabili za zdravstvene storitve in ne bi ostala v rezervah ZZZS, so morali v DZ potrditi spremembo odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja države. Poslanci so zeleno luč spremembi odloka dali 23. avgusta.

Po spremembi odloka je moral ZZZS pripraviti rebalans finančnega načrta, s katerim se povišujejo prihodki in odhodki za ta znesek. Upravni odbor ZZZS je predlog rebalansa sprejel na seji 9. avgusta, potrditi ga mora skupščina, na koncu pa mora dati soglasje še vlada.

Po potrditvi rebalansa finančnega načrta se morajo partnerji v zdravstvu dogovoriti še o aneksu k splošnemu dogovoru, v katerem določijo, za katere programe bodo namenjena ta sredstva. Sicer pa predlog rebalansa predvideva, da bo za specialistično ambulantno in bolnišnično zdravljenje namenjenih 29,2 milijona evrov, za osnovno zdravstvo 6,3 milijona, za socialne zavode pa slabih 600.000 evrov.

Na ministrstvu za zdravje so napovedali, da bodo ta sredstva šla v programe, kjer so najdaljše čakalne dobe, predvsem za zobozdravstvo, ortopedijo, kardiologijo in angiologijo ter okulistiko.