c S
Severnoprimorski župani potrdili nove projekte za razvoj regije 13.09.2018 13:17 Nova Gorica, 13. septembra (STA) - Župani severnoprimorske regije so na današnji seji govorili predvsem o projektih, ki jih želijo v prihodnjih letih uresničiti v 13 severnoprimorskih občinah. V dogovoru za razvoj goriške razvojne regije je vključenih devet projektov, za katere je skupno namenjenih okrog 32,5 milijona evrov sredstev iz evropskih in državnih skladov.

"Vrednost projektov je višja, saj je dobrih 32 milijonov evrov predvidenih le za sofinanciranje teh projektov iz evropskih in državnih virov. Dogovor je bil podpisan sredi letošnjega junija, potem pa sledi faza priprave projektov za neposredno potrditev," je po seji povedala direktorica Posoškega razvojnega centra Almira Pirih.

Za izvedbo sedmih izmed devetih projektov bodo poskrbele občine, za dva pa direkciji za vode in za infrastrukturo. "Aktivnosti za pripravo projektov za neposredno potrditev so se začele na vseh projektih in z veseljem ugotavljamo, da so se začele aktivnosti tudi pri teh dveh projektih na državni ravni. Vsi projekti naj bi bili pripravljeni in oddani v potrditev do začetka oziroma najkasneje v prvi polovici naslednjega leta," je še dodala Pirihova.

V dva največja projekta je vključenih kar osem oziroma šest severnoprimorskih občin.

Prvi predvideva ureditev protipoplavne varnosti ob reki Vipavi. Do konca letošnjega leta naj bi objavili razpis in tudi že izbrali izvajalca za pripravo investicijske dokumentacije in vloge za dodelitev sredstev kohezijskega sklada.

Drugi projekt, ki ga vodi direkcija za infrastrukturo, pa predvideva izgradnjo daljinskih kolesarskih povezav na območju večine severnoprimorskih občin. Še to jesen predvidevajo sestanek z župani in direktorji štirih razvojni agencij, ko se bodo dogovorili za nadaljnje aktivnosti, predvideno je tudi nadaljnjo usklajevanje glede pravno-izvedbenih vprašanj.

Med šestimi projekti, za izvedo katerih bodo poskrbele občine, pa so rekonstrukcija in novogradnja zaradi hidravličnih izboljšav na vodnemu sistemu Mrzlek, ki jo vodi Občina Renče-Vogrsko, v Občini Ajdovščina bodo dobili denar za širitev in komunalno opremo poslovne cone ter celovito hidravlično uravnoteženje vodooskrbnega sistema Skuk in Hubelj, v Občini Miren-Kostanjevica pa bodo denar potrebovali za ureditev obstoječega kanalizacijskega omrežja ter nove priključke na omrežje.

Pirihova pa je županom predstavila tudi informacijo o začetku priprav na naslednjo finančno perspektivo 2021-2027.