c S
SDH ob polletju s 36,6 milijona evrov dobička 13.09.2018 11:42 Ljubljana, 13. septembra (STA) - Slovenski državni holding (SDH), katerega glavna naloga je upravljanje kapitalskih naložb v neposredni ali posredni lasti države ter poravnava obveznosti iz denacionalizacije in odškodnin, je v letošnjem prvem polletju ustvaril 36,6 milijona evrov čistega dobička. V enakem obdobju lani ga je bilo za 42,6 milijona evrov.

SDH je imel na zadnji dan junija 736,2 milijona evrov premoženja in 551,3 milijona evrov kapitala, je razvidno iz današnje objave na spletni strani Ljubljanske borze.

SDH je imel takrat v lasti 36 kapitalskih naložb, od tega 24 aktivnih. V njih je bila večina oz. 89 odstotkov premoženja SDH. Poleg tega je upravljal še 64 naložb v lasti države, od tega je bilo 52 naložb aktivnih.

Skupno število naložb SDH se je v primerjavi s koncem lanskega leta zmanjšalo za eno. SDH je namreč v prvi polovici letošnjega leta prodal 0,05-odstotni delež v družbi Geoplin.

Pri državnih naložbah pa je SDH v polletju med drugim pridobil 41,42-odstotni in nato še 7,84-odstotni delež v družbi Plinhold, v imenu države pa je medtem prodal 16,23-odstotni delež v družbi Geoplin.

Kot so spomnili v SDH, se je večina njihovih aktivnosti v zvezi s prodajo kapitalskih naložb s seznama naložb za prodajo, ki ga je DZ potrdil junija 2013, nanašala na pripravljalna dejanja v zvezi s prodajo delnic Abanke. Z banko so sklenili pogodbo o medsebojnem sodelovanju v postopku prodaje, izvaja pa se tudi postopek izbora finančnega svetovalca pri prodaji.

SDH je v prvem polletju iz naslova dividend za poslovno leto 2017 dobil 31,5 milijona evrov. Pri tem je največji oz. 50,7-odstotni delež predstavljalo izplačilo dividend Zavarovalnice Triglav. Dividendna izplačila za deleže v lasti države pa so znašala 160,3 milijona evrov, največ od Telekoma Slovenije in Abanke, ki pa so šla v državni proračun.

SDH je nadalje izvrševal odločbe o denacionalizaciji ter se ukvarjal z reševanjem večinoma najzahtevnejših pravnih primerov, ki so povezani tudi z visokimi odškodninami. Za obveznosti po zakonih, ki urejajo denacionalizacijo, je v polletju izplačal za 275.000 evrov obveznosti, medtem ko je bilo odlivov iz naslova izplačanih odškodnin v imenu in za račun države za 3,7 milijona evrov.