c S
V Žalcu prenovljeno območje poslovne cone ob železnici 13.09.2018 07:30 Žalec, 12. septembra (STA) - Žalska občina je te dni zaključila evropsko sofinanciran projekt obnove občinske ceste in gradnje krožišča pri nadvozu v poslovni coni na območju južno od železnice. Z gradnjo so začeli konec marca, ko je župan Janko Kos podpisal pogodbo z izvajalci del, naložba pa je bila vredna 765.000 evrov. Žalska občina je prispevala dobro četrtino denarja.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je za izvedbo omenjene naložbe zagotovilo okoli 550.000 evrov, pri čemer je tri četrtine vsote prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj, ostalo pa so zagotovili iz državnega proračuna.

Cejski Voc je 280 metrov Ceste ob železnici temeljito obnovil in poskrbel za novo asfaltno prevleko, od križišča s Cesto na Lavo do krožišča pa so uredili še kolesarsko stezo in pločnik. Obnovili so še komunalno infrastrukturo ter postavili cestno razsvetljavo.

Za novo štirikrako krožišče sta poskrbeli podjetji Tegar in Mapri Proasfalt, ki sta ga zgradila na mestu dosedanjega navadnega križišča in mu dodala 160 metrov dolg novi odsek vzhodnega kraka južne obvoznice mesta.

Kot je ob koncu projekta pojasnil žalski župan Kos, so z naložbo zagotovili boljše pogoje za delovanje, razvoj in širitev gospodarske dejavnosti na tem območju. Z odpravo "ozkega grla" za tovorni promet, ki je povezan s poslovno cono, pa se bo povečala tudi prometna varnost.

Vzdolž celotne investicije je bila postavljena nova javna razsvetljava ter obnovljena komunalna infrastruktura. Novo krožišče bo omogočalo boljšo pretočnost prometa in hkrati povezalo cesto ob železnici s tamkajšnjo poslovno cono. Vse to bo pripomoglo tudi k povečanju števila zaposlenih na območju cone, je prepričan Kos.