c S
Na kratko iz gospodarstva 13.09.2018 07:30 Ljubljana, 12. septembra (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Nadzorni svet Deželne banke Slovenije se je seznanil z odstopno izjavo Simona Kolenca ter soglašal z njegovim predlogom, da s funkcije odstopi s 7. septembrom, so danes prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz banke. Prav ta dan je vodstvo banke objavilo sklic skupščine za 9. oktober, na kateri bi lastniki odločali o popolnitvi nadzornega sveta. Namesto Viktorja Lenčeta, ki mu je prostovoljno prenehal mandat, v nadzorni svet predlagajo Iris Dežman, v izvolitev v nadzorni svet predlagajo še Damjana Škofiča.

Uprava Cinkarne Celje je objavila program odkupa lastnih delnic, kot jo je za to letos pooblastila skupščina. Uprava lahko v 12 mesecih pridobi do skupno 81.462 delnic družbe, kar predstavlja 10 odstotkov osnovnega kapitala družbe in vključuje lastne delnice (2149 delnic družbe), ki jih je družba že imela v lasti na dan izdaje skupščinskega pooblastila. V skladu s pooblastilom skupščine družba lahko pridobiva lastne delnice bodisi s posli na organiziranem trgu finančnih instrumentov bodisi izven organiziranega trga finančnih instrumentov. Nakupna cena pridobljenih lastnih delnic ne sme biti nižja od 250 evrov na delnico in ne višja od 300 evrov na delnico.

GB Leasing, hčerinsko podjetje Gorenjske banke, je odprl poslovno enoto v Kranju v prostorih sedeža banke. S tem uresničuje načrte, postavljene ob ustanovitvi leta 2016, da poleg centrale v Ljubljani in poslovnih enot v Mariboru ter Kopru odpre enoto v Kranju. "Z odprtjem enote na Gorenjskem, kjer GB Leasing sodeluje z več kot 50 trgovci rabljenih in novih vozil, pričakujemo, da se bomo v regiji še bolj približali strankam in jim ponudili kakovostne storitve," so danes sporočili iz GB Leasinga. Ta je danes navzoč pri trgovcih vozil po vsej Sloveniji na preko 500 prodajnih mestih.