c S
V zdravstveni negi pričakujejo takojšnje reševanje razmer 12.09.2018 14:07 Ljubljana, 12. septembra (STA) - Ključne organizacije na področju zdravstvene nege zahtevajo takojšnje reševanje razmer, ki vladajo na področju zdravstvene nege. Zapirajo se bolnišnični oddelki, medicinske sestre so preobremenjene, zbolevajo, odhajajo na delo v tujino in zapuščajo svoj poklic, so opozorili in dodali, da se zadeve vlečejo že predolgo.

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica - Zveza) ter štirje sindikati, ki zastopajo zaposlene v tej dejavnosti, so zato podpisali zavezo o skupnem prizadevanju za reševanje razmer ter oblikovali zahteve za ureditev položaja na področju zdravstvene nege v korist bolnikov in zaposlenih.

Opozorili so, da je nujen sprejem kompetenc in poklicnih aktivnosti, saj so te temelj za nadaljnjo vzpostavitev kadrovskih standardov in normativov. Njihovo sprejetje in zaposlitev dodatnega kadra v zdravstveni negi, tako v zdravstvu kot v socialnem varstvu, pa bi po njihovem mnenju pomembno izboljšalo razmere. Prihajajočo vlado tako pozivajo, da se "vsi ključni deležniki na področju zdravstvenega sistema sestanejo in skupaj poiščejo rešitve, ki bodo celotnemu zdravstvenemu timu omogočile boljše pogoje dela, ki bodo v korist tako pacientov kot izvajalcev".

Kot so pojasnili na današnji novinarski konferenci, dokument kompetence in poklicne aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege še vedno nima soglasja ministrstva za zdravje. Po besedah predsednice Zbornice - Zveze Monike Ažman je dokument ključen za razmejitev del in nalog znotraj negovalnega tima, opredeljuje delo bolničarja negovalca, tehnika zdravstvene nege, diplomirane medicinske sestre. Je pa tudi "gradnik za vse nadaljnje aktivnosti v smislu standardov in normativov".

Dokument sta pripravila zbornica in razširjeni strokovni kolegij in je dobil tudi zeleno luč zdravstvenega sveta. Kaj je razlog, da ni bilo podano soglasje ministrstva, Ažmanova ni želela špekulirati. Je pa poudarila, da brez dodatnega vložka v zdravstveno in babiško nego zdravstveni sistem v Sloveniji ne more več funkcionirati. Vendar pa, kot so pojasnili danes, je oceno, kolikšne bi bile finančne posledice, težko podati.

"Najprej moramo razdeliti dela in naloge posameznih akterjev znotraj zdravstvene nege in nato bo to nenazadnje ena od podlag za sprejetje standardov in normativov," je pojasnila generalna sekretarka Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Dragica Kekec in dodala, da bo vse to nedvomno podlaga za to, da bodo zavodi začeli zaposlovati dodaten in ustrezno usposobljen kader ter bodo bolniki ustrezno oskrbljeni.

Sicer bodo sestre še naprej odhajale, je posvaril predsednik Sindikata medicinskih sester - Florence Miha Benet. Ljubljanski klinični center je, kar se sester tiče, pred kadrovskim kolapsom, je dejal in dodal, da oddelki delajo z minimalnim kadrom, sestre pa so izgorele, odhajajo v bolniški stalež, nekatere pa celo prihajajo v službo bolne. Pri tem je pozval vlado, da se sprejme ustrezne podlage in s tem uredi položaj srednjih medicinskih sester, ki dejansko opravljajo delo diplomiranih medicinskih sester na najzahtevnejših oddelkih.

Sicer pa so v sindikatih - poleg omenjenih dveh še v Sindikatu zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije ter Sindikati delavcev v zdravstveni negi Slovenije - glede zahteve zdravniškega sindikata Fides po izstopu iz enotnega plačnega sistema danes ugotavljali, da bo o tem potrebna širša razprava. Benet je dejal, da se z izstopom ne strinjajo, Kekčeva pa je ugotavljala, da če bo ena skupina izstopila, potem enotnega plačnega sistema več ni.