c S
Slovenjgraška bolnišnica s primanjkljajem predvsem zaradi urgentnega centra 12.09.2018 13:11 Slovenj Gradec, 12. septembra (STA) - Splošna bolnišnica Slovenj Gradec je ob polletju poslovala s 644.000 evri ocenjenega primanjkljaja, do konca leta naj bi se ta povečal na okoli 1,3 milijona evrov. Glavnina primanjkljaja nastaja zaradi neurejenega financiranja urgentnega centra, je povedal direktor bolnišnice Janez Lavre. Izvajanje sanacijskega programa tako ne poteka po načrtih.

Lavre sicer ocenjuje, da je bilo poslovanje bolnišnice v prvem polletju letos nekoliko boljše, kot je bilo napovedano v finančnem načrtu, saj je izguba oz. primanjkljaj malo nižji, kot so načrtovali.

"Vendar to ne pomeni, da so se razmere v Sloveniji uredile, ampak da smo varčevali, kjer si to še lahko privoščimo in ni na škodo naših zavarovancev ali zaposlenih," je po torkovi seji sveta zavoda, ki je obravnaval polletno poslovanje bolnišnice, danes za novinarje dejal Lavre.

Bolnišnica je v prvem polletju letos imela za dobrih 23 milijonov evrov prihodkov in je ob tem privarčevala od 100.000 do 200.000 evrov, od tega največ pri zalogah zdravil in zdravstvenega materiala, posebej pri antibiotikih ter zato, ker ima lastno lekarno in s tem veliko svojih razkužil, je povedal Lavre.

Skupni primanjkljaj pa je po pojasnilih direktorja večinoma nastal zato, ker ni urejeno financiranje urgentnega centra. Nova navodila Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije glede urgentnih centrov, ki veljajo od septembra dalje, pa so po njegovih besedah še slabša, kot so bila doslej.

Tako se bolnišnica ne bo mogla držati načrtovane izgube, napovedane v finančnem načrtu in sanacijskem programu, o čemer je že obvestila sanacijski odbor, ki deluje na ministrstvu za zdravje, je dejal Lavre.

Štiriletni sanacijski program predvideva konec letošnjega leta 1,29 milijona evrov primanjkljaja. Leta 2019 naj bi bolnišnica še imela za 582.000 evrov primanjkljaja, od 2020 naprej pa naj bi pozitivno poslovala.

Primanjkljaj v delovanju urgentnega centra sicer nastaja zato, ker kader, ki ga za delo v urgentnem centru predpisuje zdravstveni svet, finančno ni pokrit, je pojasnil Lavre.

Glede zaračunavanja storitev v urgentnem centru pa je pojasnil, da v slovenjgraškem zaračunavajo samo tiste nenujne primere, ki so jasno nenujni že na prvi pogled. "Ne držimo pa se prakse, da bi bolnika pogledali in mu potem izstavili račun. Mi ta račun izstavimo zavarovalnici, v osebnem odnosu med zavarovancem in njegovo zavarovalnico pa je, da se dogovorita in poračunata. Nikakor pa se nam ne zdi primerno, da bi v stiski, ko bolnik rabi zdravniško pomoč, najprej izstavili račun, nato pa ga pogledali," je dodal Lavre.

Sicer pa se koroška bolnišnica še naprej sooča s pomanjkanjem zdravnikov, medtem ko pomanjkanja medicinskih sester za zdaj ni, je dejal Lavre. Vodstvo bolnišnice po njegovih besedah doslej ni moglo izvajati aktivne kadrovske politike glede zdravnikov, šele s spremembo zakona o zdravstveni dejavnosti lahko nekaj specializacij bolnišnica po novem podeli sama, a mora to tudi sama financirati.

Tako je bolnišnica junija že podpisala pogodbo z enim specializantom ortopedije, trenutno pripravlja še pogodbi za dva specializanta. "Bolnišnica bi si lahko privoščila od deset do 15 specializantov," je dejal Lavre.

V bolnišnici imajo sicer trenutno zaposlenih 92 zdravnikov specialistov, potrebovali bi jih še 25. Skupaj s specializanti pa je vseh zdravnikov v bolnišnici 162. Vseh zaposlenih v bolnišnici pa je 834.

V bolnišnici so glede na torkovo odločitev sveta zavoda stekli postopki za imenovanje strokovnega direktorja bolnišnice za štiriletni mandat. Razpis naj bi objavili prihodnji teden. Trenutno funkcijo v. d. strokovne direktorice opravlja zdravnica Jana Makuc, Lavre pa je z njenim delom, kot je dejal danes, zadovoljen. Kandidati za strokovnega direktorja bolnišnice se bodo predvidoma predstavljali na seji sveta zavoda, načrtovani za oktober.

Zaradi obsežnega gradiva je svet zavoda na naslednjo sejo preložil obravnavo strateško-razvojnega programa za prihodnjih pet let, ki je sicer bil na dnevnem redu torkove seje.