c S
Industrijska proizvodnja julija v območju evra in EU navzdol 12.09.2018 11:38 Luxembourg, 12. septembra (STA) - Obseg industrijske proizvodnje se je julija po sezonsko prilagojenih podatkih v območju z evrom znižal za 0,8 odstotka, v EU za 0,7 odstotka, je sporočil evropski statistični urad Eurostat. V letni primerjavi je v območju z evrom padel za 0,1 odstotka, v EU pa zrasel za 0,8 odstotka.

V območju z evrom je bil padec v mesečni primerjavi posledica padca proizvodenj trajnih potrošnih dobrin za 1,9 odstotka, netrajnih potrošnih dobrin za 1,3 odstotka in izdelkov za vmesno rabo za 0,8 odstotka. Medtem sta obsega proizvodnje investicijskih dobrin in energije porasla za 0,8 oz. 0,7 odstotka.

V EU je bil padec na račun nižje proizvodnje netrajnih potrošnih dobrin za 1,3 odstotka, trajnih potrošnih dobrin za odstotek in izdelkov za vmesno porabo za 0,6 odstotka. Proizvodnja energije in investicijskih dobrin se je julija v primerjavi z junijem povečala za 0,7 oz. 0,6 odstotka.

Med državami članicami, za katere je Eurostat pridobil podatke, so največje padce obsega industrijske proizvodnje zabeležili na Malti (-6,3 odstotka), Hrvaškem (-5 odstotkov) in Švedskem (-4,1 odstotka), največje rasti pa na Danskem (+3,6 odstotka), Irskem (+2,8 odstotka) in v Latviji (+1,8 odstotka).

V letni primerjavi so v območju z evrom k padcu obsega industrijske proizvodnje največ pripomogli padci obsegov proizvodnje trajnih potrošnih dobrin, energije in netrajnih potrošnih dobrih. V EU pa so k rasti na letni ravni najbolj pripomogle rasti vseh, razen proizvodnje energije.

Med članicami EU so se z najvišjo rastjo industrijske proizvodnje v letni primerjavi pohvalile Poljska (+7,9 odstotka), Češka (+6,7 odstotka) in Slovenija (+5,9 odstotka). Največje padce so imele Malta (-6,4 odstotka), Irska (-6,2 odstotka) in Nizozemska (-2,1 odstotka).

Slovenija je na mesečni ravni beležila 0,3-odstotno rast obsega industrijske proizvodnje.