c S
Cinkarna Celje v polletju povečala čisti dobiček za 63 odstotkov 12.09.2018 09:56 Ljubljana/Celje, 12. septembra (STA) - Cinkarna Celje je v prvem polletju ustvarila 98,2 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 4,8 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Od tega je za 85,6 milijona evrov prodala na tuje trge. Čisti dobiček je porasel za 63 odstotkov na 22,7 milijona evrov. Po oceni uprave so ti rezultati zelo dobri in nad napovedmi.

Uspešnost poslovanja v prvem polletju je bila na višji ravni kot v preteklem letu in hkrati tudi precej boljša od poslovnih načrtov, je v danes objavljenem nerevidiranem polletnem poročilu zapisala uprava. Kot ključni razlog izboljšanega poslovanja je navedla nadaljevanje razmer izrazitih tržnih primanjkljajev na trgu pigmenta titanovega dioksida.

Skupna prodaja na tujih trgih je bila v prvem polletju za 6,4 odstotka večja kot v enakem obdobju lani, kar je po pojasnilih vodstva nedvomno posledica povečanja povprečnih prodajnih cen pigmenta titanovega dioksida. Najbolj se je pri tem povečal izvoz v EU, in sicer za 11 odstotkov. Prodaja na trge bivše Jugoslavije se je zmanjšala za 18 odstotkov, medtem ko je na domačem trgu Cinkarna Celje v prvih šestih mesecih prodala za pet odstotkov manj svojih izdelkov kot pred letom dni.

Najpomembnejši prodajni program Cinkarne Celje je pigment titanov dioksid, s katerega prodajo so v prvem polletju iztržili 79,3 milijona evrov, kar je osem odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Količinsko se je sicer prodaja tega pigmenta zmanjšala za 19,6 odstotka.

Po zmogljivosti proizvodnje pigmenta titanovega dioksida je Cinkarna Celje svetovno gledano med manjšimi proizvajalci, v Evropi pa je primerljiva z manjšimi obrati vzhodnoevropskih proizvajalcev. "Iz medpanožnih analiz, primerjav poslovne uspešnosti ter ravni doseženih prodajnih cen ugotavljamo in vnovič potrjujemo, da sodi Cinkarna Celje v sam vrh udeležencev industrije pigmenta titanovega dioksida," je v poročilu zapisal predsednik uprave Cinkarne Celje Tomaž Benčina.

Dobiček iz poslovanja je v prvem polletju dosegel 27,5 milijona evrov, kar je 59 odstotkov več kot v enakem obdobju lani in tudi za 41 odstotkov nad načrti.

V prvem polletju so v celjski družbi za investicije namenili 12,1 milijona evrov. Znesek je višji od načrtovanega, ker so bila potrebna dodatna vlaganja v povečanje skladišča rude ter rekonstrukcija železniških tirov. Poleg tega je že zaključenih tudi več načrtovanih investicij za drugo polovico leta. Glavnina investicij je namenjena posodobitvi in večjemu izkoristku proizvodnje titanovega dioksida. Izvedli so tudi nekaj ključnih investicij na področju zmanjševanja vplivov na okolje ter zagotavljanju obratovalne varnosti v proizvodnji in energetiki.