c S
Upravitelj nadaljnje korake glede prodaje Tobačne mesta pričakuje do novembra 12.09.2018 07:20 Ljubljana, 11. septembra (STA) - Stečajni upravitelj družbe Imos-G Grega Erman, ki vodi prodajo Tobačne mesto, nadaljnje korake v tem postopku pričakuje do novembra. Na sklep sodišča, ki je zavrnilo tako izdajo soglasja za prodajo ponudniku, izbranem v postopku zbiranja zavezujočih ponudb, kot predkupnemu upravičencu, se namreč obetajo pritožbe.

Erman je sicer v postopku zbiranja zavezujočih ponudb prejel štiri ponudbe, dve je izločil, saj sta bili nepopolni. Za popolni je prepoznal ponudbi avstrijske družbe EWO - Bauträger, ki je za kompleks ponudila 25 milijonov evrov, in KPL, ki je bil pripravljen plačati 23,10 milijona evrov.

Tako je pogodbo o prodaji Tobačna mesto sklenil z najboljšim ponudnikom, družbo EWO - Bauträger, a je ta po uveljavljanju predkupne pravice prenehala veljati, nato pa je pogodbo sklenil s predkupnim upravičencem, po nedavnem pisanju medijev je to družba Tobačna Center, ki jo je 26. julija v Sloveniji ustanovil črnogorski poslovnež Alen Sijarić.

Prodaji tako avstrijski družbi kot predkupnemu upravičencu pa je nasprotoval upnik KPL, ki sicer ni bil izbran v postopku prodaje tega stanovanjsko-poslovnega kompleksa.

Okrožno sodišče v Ljubljani je medtem sklenilo, da ne da soglasja za sklenitev prodajne pogodbe, Erman bi namreč moral ponudbo EWO - Bauträger izločiti, saj ni ustrezala z njegove strani navedenim pogojem v postopku, čeprav gre po oceni sodišča za neskladnosti, ki so bolj formalne kot vsebinske narave.

Poleg tega je sodišče zavrnilo tudi prodajo predkupnemu upravičencu, s katerim je Erman kasneje sklenil prodajno pogodbo. Predkupni upravičenec, ki je sicer solastnik na dveh od skupno 49 parcel, ima po oceni sodišča zakonito predkupno pravico le za omenjeni dve parceli.

Kot je za STA dejal Erman, ki v tem trenutku ne želi prejudicirati nadaljnjega razpleta, na sklep sodišča pričakuje vsaj eno pritožbo, nadaljnji koraki v tem prodajnem postopku zbiranja zavezujočih ponudb pa so odvisni od pravnomočnega sklepa sodišča. Po njegovih pričakovanjih se to ne bo zgodilo pred novembrom.

Če bo sklep ljubljanskega okrožnega sodišča postal pravnomočen v tej obliki, je razumeti, da bo moral Erman iz postopka zbiranja zavezujočih ponudb izločiti Avstrijce, ostal pa mu bo le še en ponudnik, ki je v postopku dal popolno ponudbo - to je KPL. Sklenitev pogodbe s KPL pa glede na razpoložljive informacije pomeni slabšo doseženo prodajno ceno in slabše poplačilo upnikov.

Postopek zbiranja zavezujočih ponudb namreč Ermana zavezuje, da proda po tisti ceni, ki dosega vsaj minimalno, ta je bila določena pri 23 milijonih evrov. Če bo sklep sodišča postal pravnomočen, bo moral upravitelj pozvati KPL k sklenitvi pogodbe, a bo tudi v tem primeru najbrž pozval predkupne upravičence in lahko se zgodi, da bo isti predkupni upravičenec, ki je že v primeru prodaje Tobačne mesto avstrijski družbi uveljavljal svojo pravico, to poskusil znova.