c S
V zdravniških organizacijah upajo na vzpostavitev zaupanja med zdravstvom in politiko 12.09.2018 07:30 Ljubljana, 11. septembra (STA) - V Koordinaciji zdravniških organizacij, ki združuje štiri krovne organizacije, od nove vlade pričakujejo, da bo v konstruktivnem dialogu z vsemi deležniki vzpostavila prepotrebno zaupanje med zdravstvom in politiko, kar odhajajoči vladni ekipi ni uspelo. Zato premierja Marjana Šarca pozivajo, naj jih sprejme čim prej po potrditvi nove vlade.

Na novinarski konferenci po današnji seji Koordinacije zdravniških organizacij je predsednik sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Fides Konrad Kuštrin, ki tudi predseduje koordinaciji, pojasnil, da nameravajo premierju predstaviti tako svoja pričakovanja kot tudi zahteve. Poudaril je, da od zahtev, ki so po njihovem prepričanju v dobro bolnikov, ne nameravajo odstopiti.

Kuštrin ni želel navesti zahtev, ki jih ima koordinacija, ker jih po njegovih besedah želijo najprej predstaviti premierju in šele nato javnosti. Omenil je le stališče zdravniških organizacij, da je treba zdravstvene delavce izključiti iz sistema plač v javnem sektorju, saj je zdravstvo storitvena dejavnost, čemur bi morali biti prilagojeni tudi modeli plačevanja njenih izvajalcev.

Predsednica zdravniške zbornice Zdenka Čebašek-Travnik je opozorila, da je velik del nakopičenih težav v zdravstvu posledica izgubljenega zaupanja med zdravstvom in politiko. Vzpostavitev zaupanja je zato po njenih besedah eno od ključnih pričakovanj, ki jih naslavljajo na novo vlado. Izrazila je upanje, da bo imel minister za zdravje podporo premierja in drugih vladnih resorjev.

Izvršilni sekretar zdravniškega društva Matija Cevc upa, da bo zdravstvo dejansko na vrhu seznama prednostnih nalog nove vlade. Posebej ga skrbi kadrovska podhranjenost zdravstva, ki se kaže v preutrujenosti in izčrpanosti zdravstvenih delavcev. Edino pot do rešitve številnih težav vidi v konstruktivnem dialogu med vsemi deležniki v zdravstvu in politiko.

Predsednik strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Igor Dovnik pa je opozoril na pomen proste izbire bolnikov, da gredo k licenciranemu izvajalcu, ne glede na to, ali dela v javnem ali zasebnem sektorju. Prosta izbira po njegovih besedah ne bo mogoča brez vzpostavitve enakopravnega odnosa politike do javnega in zasebnega sektorja.

Sicer so v Koordinaciji zdravniških organizacij doslej že večkrat poudarili, da je treba v zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju zagotoviti enakopravnost financiranja vseh izvajalcev, ki opravljajo istovrstne programe zdravstvenih storitev, programe storitev pa je treba med izvajalce razdeliti z razpisom.

Eden od glavnih izzivov nove vlade je po mnenju zdravniških organizacij tudi preoblikovanje javnih zavodov v ustrezno statusno obliko, ki bo zagotavljala njihovo profesionalno upravljanje, objektivno spremljanje rezultatov dela poslovodstev ter finančno odgovornost poslovodnih oseb in nadzornikov za škodo, ki jo povzročijo.

V koordinaciji so tudi že večkrat opozorili, da doslej nobenemu ministru za zdravje ni uspelo, da bi vzpostavil mrežo javnih zdravstvenih zavodov ter sprejeli standarde in normative za zdravstvene storitve na vseh treh ravneh mreže, kar tudi nalaga zakonodaja.