c S
Slovenija izdala za 70 milijonov evrov menic 11.09.2018 14:19 Ljubljana, 11. septembra (STA) - Slovenija je danes izdala za 70 milijonov evrov tri-, šest- in 12-mesečnih zakladnih menic. Z izdajo trimesečni menic je država zbrala 15 milijonov evrov, s šestmesečnimi menicami 10 milijonov evrov in z 12-mesečnimi menicami 45 milijonov evrov. Obrestne mere so bile v vseh primerih negativne, je razvidno iz objave finančnega ministrstva.

Na avkciji trimesečnih zakladnih menic je bilo preko primarnih vpisnikov podanih 25.000 lotov ponudb, od tega je ministrstvo za finance sprejelo 15.000 lotov ponudb v skupni vrednosti 15 milijonov evrov po enotni ceni 100,098 odstotka. Na podlagi enotne cene, sprejete na avkciji, znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane zakladne menice -0,39 odstotka.

Za šestmesečne menice so interesenti vpisali za 85.000 lotov ponudb, od tega je ministrstvo sprejelo za 10.000 lotov ponudb v skupni vrednosti 10 milijonov evrov po enotni ceni 100,195 odstotka. Na podlagi enotne cene, sprejete na avkciji, znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane zakladne menice -0,38 odstotka.

Veliko zanimanja je bilo tudi za 12-mesečne zakladne menice. Podanih je bilo za 285.000 lotov ponudb, sprejetih pa za 45.000 lotov v skupni vrednosti 45 milijonov evrov po enotni ceni 100,387 odstotka. Nominalna letna obrestna je dosegla -0,38 odstotka.

Obveznosti iz trimesečnih zakladnih menic bodo dospele 13. decembra, šestmesečnih zakladnih menic 14. marca 2019 in obveznosti iz 12-mesečnih zakladnih menic 12. septembra 2019.

Gre sicer za šesto kratkoročno zadolžitev letos. Obenem se je država januarja dolgoročno zadolžila za 1,5 milijarde evrov, v začetku marca pa je izdala še za 1,25 milijarde evrov novih obveznic z zapadlostjo v letih 2028, 2035 in 2045, s čimer je financirala nov odkup dolarskih obveznic.