c S
ZPS pri četrtini vzorcev lesnih peletov izmerila nižji kakovostni razred od označenega 11.09.2018 14:02 Ljubljana, 11. septembra (STA) - Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je v sodelovanju z Gozdarskim inštitutom Slovenije analizirala 25 vzorcev lesnih peletov in ugotovila, da je eden od vzorcev neustrezen. Pri kar šestih pa so na podlagi izmerjenih parametrov določili nižji kakovostni razred, kot je bil označen na embalaži, so sporočili ZPS.

Tako raba kot tudi proizvodnja lesnih peletov v Sloveniji narašča. Kot je povedala Nike Krajnc z Gozdarskega inštituta Slovenije, smo lani v Sloveniji prvič zabeležili presežek izvoza nad uvozom.

"Največ peletov še vedno uvozimo iz Romunije. Po podatkih inštituta imamo v Sloveniji 20 proizvajalcev peletov, katerih skupna proizvodnja je lani dosegla 110.000 ton. Po naših ocenah je raba peletov v Sloveniji v zadnjih petih letih naraščala in je lani presegla 160.000 ton," Krajnčevo povzemajo na ZPS.

V okviru tokratne analize, sta ZPS in inštitut testirala pelete v 15-kilogramskih vrečah, ki so najbolj primerni za uporabo v kaminih, kaminskih pečeh in v manjših sistemih za centralno ogrevanje. Kupili so jih na različnih prodajnih mestih po Sloveniji.

V izbor so uvrstili 19 vzorcev z označenim razredom kakovosti A1 in šest iz razreda A2, saj te na ZPS kot edine priporočajo za nakup, ker zagotavljajo najbolj kakovostno in do okolja prijazno ogrevanje.

"Med peleti, ki so imeli na embalaži označen razred A1, smo našli tudi takšnega, ki ga zaradi previsoke vsebnosti pepela nismo mogli razvrstiti v nobeno kategorijo, zato je dobil končno skupno oceno 0. Pri omenjenem vzorcu smo pogrešali tudi najbolj osnovne informacije, denimo številko certifikata in poreklo surovine," je raziskavo povzel rezultate Boštjan Okorn z ZPS.

Petim vzorcem razreda A2 so določili nižji kakovostni razred, bodisi zaradi previsokega deleža pepela bodisi premajhne mehanske obstojnosti. "En vzorec pa je 'padel' iz prvega kakovostnega razreda A1 v A2," je dodal.

Spodbudno je, da ima veliko peletov na trgu razne certifikate, skrb vzbujajoče pa, da je na trgu vedno več peletov, označenih le s certifikatom distributerja oziroma prodajalca. "Ta je lahko zavajajoč, saj potrošnik zmotno misli, da označuje kakovost peletov - v resnici pa zgolj potrjuje, da distributer oziroma prodajalec skrbi za ustrezno skladiščenje in transport peletov, tudi tistih, ki nimajo certifikata proizvajalca," je še opozoril Okorn.