c S
Tožba Občine Štore proti nekdanjemu županu in podjetniku zastarala 11.09.2018 10:29 Ljubljana, 11. septembra (STA) - Odškodninska tožba Občine Štore v višini 2,8 milijona evrov zaradi goljufij proti nekdanjemu štorskemu županu Francu Jazbecu in podjetniku Stanku Zakelšku, zaradi katerih je imela občina blokirane račune in odplačuje dolgove, je po ugotovitvah sodišča zastarala. Kot poroča današnje Delo, mora občina odplačati še 100.000 evrov sodnih stroškov.

Zagovornik občine Marjan Feguš odločitve po poročanju Dela ne razume. "Sodišče se je postavilo na stališče, da je škoda nastala, ko so banke izposlovale sklep o dovolitvi izvršb. To pomeni, da je vse zastaralo že takrat, ko je bil župan še Jazbec," je dejal. Dodal je, da bi pa moralo biti jasno, da je škoda dejansko stanje.

Feguš je napovedal pritožbo na višje sodišče, z občino se pogovarjajo tudi o morebitni tožbi proti državi, saj da so se kazenski in pravdni postopki vlekli predolgo.

Tudi trenutni župan občine Miran Jurkošek je po navedbah Dela razočaran nad sodbo, predvsem zato, ker je imela občina iz posojil, njihovih poroštev in asignacijskih pogodb tri leta blokiran račun, od tega pa mora odplačati še 368.000 evrov. Poleg tega mora odplačati še 100.000 evrov pravdnih stroškov, še poroča Delo.

Odškodninsko tožbo zoper nekdanjo vodjo občinske uprave Irenco Ocvirk je občina sicer že umaknila marca, leto dni pred tem pa so bili Ocvirkova, Jazbec in Zakelšek pravnomočno oproščeni vseh obtožb.

Odškodninsko tožbo zoper trojico, ki ji je tožilstvo očitalo goljufije in pomoči pri goljufiji, je občina vložila že leta 2010 na zahtevo občinskega sveta. Takrat je namreč imela že skoraj tri leta blokirane račune. Sodnica Petra Robič Verbovšek je nato leta 2014 ugotovila, da je zadeva zastarala, višje sodišče pa je sodbo razveljavilo.

Štiri leta po prvi odločitvi, da je zadeva zastarala, se je sodnica tudi tokrat v ponovljenem sojenju odločila enako.

Razlog za blokirane račune občine so bila namreč poroštva za posojila, ki jih je najemalo Zakelškovo podjetje Hudournik, in asignacijske pogodbe, pri vsem skupaj naj bi pomagali tudi ponarejeni zapisniki sej občinskih svetov. Ko Hudournik obrokov ni plačeval, je občina končala v izvršbah, na njena vrata pa so potrkali kriminalisti, računsko sodišče in ministrstvo za finance.

Pogodbe in drugi finančni posli so iz obdobja med letoma 2001 in 2004, ko je občina poslovala z Zakelškovima družbama Hudournik in Hudournik inženiring, ki sta zanjo opravljali gradbene posle. Tožilstvo je zatrjevalo, da je trojica družbama pridobila 1,5 milijona evrov koristi, občina pa naj bi bila oškodovana za več kot tri milijone evrov.