c S
Določena so vodna zemljišča celinskih voda 10.09.2018 10:06 Ljubljana, 10. septembra (STA) - Ministrstvo za okolje in prostor je skupaj s partnerji določilo mejo vodnih zemljišč ter obnovilo oz. nadgradilo in posodobilo podatke hidrografije. 16 let po uveljavitvi zakona o vodah so tako določena vodna zemljišča celinskih voda in posodobljeni podatki hidrografije, so sporočili z ministrstva.

"Z vzpostavitvijo oz. določitvijo dveh novih ključnih evidenc na področju upravljanja z vodami bomo pripomogli h konkretnemu skrajšanju številnih postopkov na področjih upravljanja z vodami, urejanja prostora in graditve objektov ter pomembno prispevali k bolj učinkovitemu upravljanju z vodami v Sloveniji," so sporočili iz okoljskega ministrstva. Delo so opravili v sodelovanju z Direkcijo RS za vode in številnimi slovenskimi strokovnjaki, tako s področja upravljanja z vodami kot s področja geodezije.

Novi evidenci sta javno in brezplačno dostopni v t.i. Vodnem katastru, ki ga vodi in vzdržuje direkcija za vode v okviru spletnega portala eVode, ter prikazani grafično v okviru Atlasa voda.

Ob določitvi vodnih zemljišč in obnovi podatkov hidrografije je ministrstvo pripravilo tudi pravilnik o vodnem katastru in pravilnik o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča celinskih voda. V omenjenih dokumentih so določeni splošni postopki vzdrževanja ter podrobnejši postopki za vzdrževanje zbirke podatkov o vodnih zemljiščih.

Na ministrstvu pričakujejo, da je spričo velike zbirke podatkov prišlo tudi do nekaterih odstopanj od dejanskega stanja v naravi. Te bo direkcija za vode v okviru vzdrževanja evidenc postopoma odpravila, vsa morebitna odstopanja pa bodo lahko zelo hitro ugotovljena in takoj upoštevana v okviru postopkov.