c S
S&P potrdil bonitetno oceno skupine Triglav 10.09.2018 09:48 Ljubljana, 10. septembra (STA) - Bonitetna agencija Standard & Poor's (S&P) je skupini Triglav ter s tem njeni matični družbi Zavarovalnici Triglav in hčerinski družbi Pozavarovalnici Triglav Re v petek ponovno potrdila dolgoročno kreditno bonitetno oceno in bonitetno oceno finančne moči A. Bonitetni oceni imata stabilno srednjeročno napoved, so sporočili iz Zavarovalnice Triglav.

"Ponovna potrditev visoke ocene potrjuje vodilni položaj skupine na slovenskem rastočem trgu in na področju regije, njeno stabilno in dobro poslovanje v zadnjih letih ter trdno kapitalsko ustreznost, ki temelji na dobrem upravljanju s tveganji," so navedli. Ocena temelji na njenem vodilnem položaju v Sloveniji in regiji, dobičkonosni in dobro razpršeni ponudbi zavarovalnih storitev, dobro razvejani prodajni mreži in močni blagovni znamki.

Ob tem bonitetna agencija navaja, da kapitalska ustreznost skupine izpolnjuje kriterije ocene AAA, dodatno je potrjena tudi s količnikom kapitalske ustreznosti v višini 222 odstotkov za leto 2017.

Dobičkonosno poslovanje, zelo konzervativna in stabilna pozavarovalna zaščita ter preudarno upravljanje z rezervacijami zagotavljajo finančno stabilnost skupine. Triglav ima dobro razpršeno strukturo naložb, večinoma usmerjeno v naložbe območja evra. S&P navaja, da izkušeno vodstvo uspešno prilagaja delovanje skupine spremembam okolja in tržnim razmeram, ob tem pa je osredotočeno na glavni dve dejavnosti - zavarovalništvo in upravljanje premoženja - in izvajanje začrtane strategije.

Stabilna srednjeročna napoved bonitetne ocene odraža pričakovanja S&P, da bo skupina še naprej uspešno izvajala poslovno strategijo s poudarkom na dobičkonosnosti, rasti in ohranitvi zelo visoke kapitalske ustreznosti v naslednjih dveh letih.