c S
Sindikat s prijavo inšpektoratu zaradi plačnega sistema v družbah Impol 10.09.2018 07:10 Ljubljana, 07. septembra (STA) - Konfederacija slovenskih sindikatov (KSS) je danes sporočila, da je podala prijavo Inšpektoratu RS za delo zaradi po njihovih ocenah nezakonitega plačnega sistema v gospodarskih družbah skupine Impol. V slednji obtožbe zavračajo in so prepričani, da bo njihovemu mnenju pritrdil tudi inšpektorat.

Kot je konfederacija izpostavila v današnjem sporočilu za javnost, v skupini Impol delujoči podjetniški sindikat KSS že vrsto let opozarja na nezakonit plačni sistem. "Gospodarske družbe skupine Impol in uprava skupine se na opozorila, negativna mnenja in predloge za vzpostavitev zakonitega stanja sindikata KSS ne odzivajo oz. podajajo sindikatu brezpredmetne odgovore brez vsakršnih obrazložitev. Plačni sistem je nespremenjen od osamosvojitve Slovenije, nezakonit je pa zato, ker uprava skupine z višino vrednosti točke vsako leto enostransko spreminja višino plač vsem zaposlenim," so navedli.

Pojasnili so, da imajo delavci v pogodbah o zaposlitvi višino plače določeno tako, da je ta odvisna od višine vrednosti točke, ki jo vsako leto uprava skupine določi enostransko brez sindikata za naslednje leto. Delovna mesta so ovrednotena s točkami in te so tudi v pogodbah o zaposlitvi, namesto fiksne bruto osnovne plače. "Na ta način delavci sploh ne vedo, koliko je njihova bruto osnovna plača, kot to določa zakon o delovnih razmerjih, niti nimajo nobene garancije, da bodo zadržali že pridobljene pravice iz delovnega razmerja," izpostavljajo v KSS.

Prijava delovnemu inšpektoratu se nanaša tudi na domnevno nespoštovanje zakona o delovnih razmerjih v delu, ki delodajalcu nalaga dolžno obveščanje sindikata z vsemi zahtevanimi podatki, saj sindikati niso prejeli zahtevanih podatkov o plačah in prihodkih v skupini Impol.

V KSS menijo, da odgovorni podatke skrivajo pred delavci zaradi nizkega odstotka za plače (neuradno 3,5 odstotka prihodkov) v celotni skupini glede na prihodke in "zaradi vodilnim neugodnega razmerja mase plač za okoli 80 zaposlenih po individualnih pogodbah (večinoma nezakonitih), napram masi za plače za vse ostale delavce, cca. 1500 delavcev". V KSS od delovnega inšpektorata pričakujejo takojšnje ukrepanje.

V Impolu na kratko odgovarjajo: "Plačni sistem skupine Impol je povsem skladen z veljavno delovnopravno zakonodajo v Republiki Sloveniji. Prepričani smo, da bo slednje potrdil tudi inšpekcijski nadzor."