c S
Objavljen razpis za subvencioniranje nadaljnjega izobraževanja strokovnih delavcev 10.09.2018 07:14 Ljubljana, 08. septembra (STA) - V Uradnem listu RS in na spletni strani ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je bil v petek objavljen prvi del javnega razpisa študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2018/2019. Na razpis se je mogoče prijaviti do 25. septembra.

Predmet javnega razpisa je subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev, zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki izvajajo javno službo, in v javnih zavodih, ki izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami oz. v posebnem programu vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami kot javno službo.

Prijavijo se lahko strokovni delavci, ki so v študijskem letu 2018/2019 vpisani v študijske programe za izpopolnjevanje izobrazbe, navedene v razpisu. Za subvencioniranje šolnin tistih programov za izpopolnjevanje izobrazbe, ki niso vključeni v ta razpis, bo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavilo dodaten razpis študijskih pomoči. Razpis bo objavljen predvidoma v začetku naslednjega koledarskega leta.

Subvencija šolnine za posameznega prejemnika, ki je vpisan v program za izpopolnjevanje, znaša 75 odstotkov šolnine tega programa. Subvencija se lahko zmanjša, če je kandidat za namen financiranja šolnine že prejel sredstva od pravne osebe. Višina razpoložljivih sredstev, ki je namenjena za subvencioniranje šolnine kandidatov, je 227.000 evrov. Sredstva so zagotovljena v državnem proračunu.