c S
Občina Radlje ob Dravi in DUTB z dogovorom o prodaji športne hiše 07.09.2018 07:26 Radlje ob Dravi, 06. septembra (STA) - Občina Radlje ob Dravi in Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) sta se dogovorili glede prodaje Športne hiše Radlje. Občina mora za večinski del stavbne pravice v lasti DUTB do 15. oktobra 2022 plačati skupno 2,6 milijona evrov. Pri tem je dobrega pol milijona evrov že primaknilo šolsko ministrstvo.

Občina Radlje ob Dravi je novo telovadnico ob radeljski osnovni šoli, ki jo je poimenovala Športna hiša Radlje, zgradila leta 2010 skupaj z zasebnim partnerjem, podjetjem Ceste, mostovi Celje (CM Celje).

Naložba v telovadnico z 2600 kvadratnimi metri neto uporabnih površin je stala 3,2 milijona evrov, takrat pa je bilo predvideno, da bo celjsko podjetje lastnik stavbne pravice 15 let, nato pa naj bi ta prešla v last občine.

Leta 2012, v katerem je sicer družba CM Celje avgusta najprej pristala v prisilni poravnavi, oktobra istega leta pa nato v stečaju, sta celjsko podjetje in najemnik športne hiše, javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi, sklenila dogovor za znižanje najemnine, pri čemer bi ŠKTM razliko najemnine plačal kasneje. A ŠKTM razlike najemnine ni plačal, CM v stečaju pa je nato znesek v višini 356.000 evrov zahteval po sodni poti pred slovenjgraškim sodiščem.

Medtem se je v zgodbo vključila DUTB, ki je 1. oktobra 2017 postala imetnica večjega dela stavbne pravice, natančneje 22/25, preostali del je bil že prej v lasti radeljske občine. DUTB je lastništvo stavbne pravice prevzela kot ločitveni upnik od CM Celje v stečaju.

Kot so danes sporočili iz Občine Radlje ob Dravi, sta DUTB in občina konec marca letos sklenili pogodbo o prodaji stavbne pravice, katere imetnik je bila DUTB na zemljiščih v lasti radeljske občine. Z nakupom stavbne pravice od DUTB in vknjižbo v zemljiško knjigo "je občina postala tudi lastnik vseh s stavbno pravico povezanih gradenj in tudi lastnik športne hiše do celote", so navedli na občini.

Mora pa radeljska občina za to DUTB najkasneje do 15. oktobra 2022 plačati nadomestilo v višini 2,6 milijona evrov v mesečnih obrokih, kar je vse opredeljeno v odplačilnem načrtu, ki je priloga k pogodbi.

"Občina je za plačilo tega nadomestila z ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport 27. junija letos sklenila pogodbo o sofinanciranju, v skladu s katero je občina od ministrstva že prejela znesek v višini 545.480 evrov, ki ga je v skladu s pogodbo plačala DUTB. Razliko pa bo do 15. oktobra 2022 občina plačala iz sredstev občinskega proračuna," so še navedli na občini.