c S
Nussdorferjeva in Jerkičeva o zaščiti pravic delavcev 07.09.2018 07:38 Ljubljana, 06. septembra (STA) - Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Lidija Jerkič sta se danes pogovarjali o perečih vprašanjih na področju varovanja pravic delavcev, s poudarkom na zaščiti sindikalnih zaupnikov pred ravnanji delodajalcev. Govorili sta tudi o drugih delovnopravnih področjih.

Predsednica ZSSS je poudarila, da so sindikalni zaupniki pogosto izpostavljeni pritiskom s strani delodajalca, ki lahko pomenijo nezakonite posege v zasebnost, tudi z detektivskim nadzorom, snemanjem in drugo zlorabo osebnih podatkov delavcev. V takšnih primerih velikokrat pride do odpovedi delovnih razmerij, ki se končajo v dolgotrajnih postopkih na sodiščih, vendar pogosto brez sodnega epiloga, so sporočili iz urada varuhinje človekovih pravic.

Sogovornici sta se strinjali, da je mnogo tudi drugih delovnopravnih področij, ki bi jih bilo treba izboljšati. Mnoge težave, kot so prekarne oblike dela, ostajajo pereče. Problematični so tudi zaposlovanje za določen čas, predvsem v šolstvu, reforma trga dela, nasilje in neenakopravna obravnava na delovnem mestu ter položaj delavcev invalidov. Stanje na področju plač in prispevkov ni več tako kritično, po navedbah ZSSS pa so vse večje težave na področju delovnega časa in odnosov na delovnem mestu.

Kadrovsko bi bilo treba okrepiti Inšpektorat RS za delo in zagotoviti učinkovitost njihovega dela. Predstavniki ZSSS so še posebej izpostavili problematiko poklicnih bolezni, ki je varuhu dobro poznana. Varuh prav tako opozarja, da za ugotavljanje in verifikacijo poklicnih bolezni manjkata dva podzakonska predpisa, ki bi zagotovila učinkovitejše izvajanje v praksi.

Nussdorferjeva se zaveda pogostih delovnopravnih kršitev ter nanje opozarja na rednih sestankih s predstavniki ministrstev in v rednih letnih poročilih. Poleg konkretnih kršitev si prizadeva zaznavati širše težave in nanje opozarjati z namenom izboljšanja splošnega stanja na delovnem področju v državi. Sem prav tako spada opozarjanje na sistemske kršitve, torej tudi v zasebnem delovnem sektorju, kljub temu da proti zasebnim delodajalcem Nussdorferjeva sicer nima pooblastil za ukrepanje.

K izboljšanju razmer v državi vsekakor pripomore učinkovito sodelovanje varuha s predstavniki organov oblasti in sindikalnimi predstavniki. Zato si tudi v prihodnosti želi sodelovanja s predstavniki ZSSS, saj se kršitve tako hitreje zaznajo, njihove posledice pa hitreje preprečijo, prav tako njihova morebitna ponovitev.