c S
Na kratko iz gospodarstva 07.09.2018 07:38 Ljubljana, 06. septembra (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Ljubljanska borza je prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev o izdaji dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja trga SI Enter za finančne instrumente, ki ga je borza zagnala marca lani in pomeni alternativo borznemu trgu, saj je na njem mogoče trgovati z vrednostnimi papirji, ki ne kotirajo na borzi. Na tej podlagi in v skladu s prehodnimi določbami je uprava borze sprejela sklep, da določbe pravil, ki se nanašajo na finančne instrumente, začnejo veljati in se uporabljati v ponedeljek.

Okrajno sodišče v Ljubljani je julija izbrisalo zaznambo prepovedi razpolaganja s polovičnim deležem v družbi AHA Skupina, ki jo je leta 2014 vpisalo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Prav tako je izbrisalo zaznambo prepovedi z razpolaganjem deleža v družbi AHA Midas, ki je bila prav tako v lasti Mojce Lukančič.