c S
Partnerji Sociolaba v izgradnjo celovitega podpornega sistema za socialno podjetništvo 06.09.2018 14:22 Maribor, 06. septembra (STA) - Partnerji projekta Sociolab, ki je bil potrjen v okviru Dogovora za razvoj podravske regije, so z današnjo javno predstavitvijo v Mariboru začeli konkretno izvajanje načrtovanih aktivnosti. Z njimi želijo vzpostaviti celovit podporni sistem za socialno podjetništvo v Podravju in tako med drugim spodbuditi odpiranje novih delovnih mest.

Projekt je vreden 1,6 milijona evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 1,3 milijona. S tem denarjem bodo do leta 2021 po besedah direktorice mariborske Fundacije Prizma Dušanke Lužar Šajt, ki je vodja projekta, vzpostavili regijski mrežni laboratorij za socialno ekonomijo, ki bo povezal zaenkrat razpršene socialno-podjetniške pobude in projekte v Podravju ter z nudenjem strokovne pomoči spodbujal oziroma olajševal nastajanje novih.

"Sektor socialne ekonomije se je začel intenzivneje razvijati prav v podravski regiji, a ta še ni dovolj prepoznana kot sektor, ki lahko prispeva k ustvarjanju novih, kakovostnih delovnih mest, tudi z visoko dodano vrednostjo. Ta sektor razvija in udejanja inovativne storitve in produkte, ki prinašajo v regijo tudi socialno pravičnost in zniževanje revščine," je pojasnila.

Podporni sistem, ki ga nameravajo zgraditi v okviru Sociolaba, je po njenih besedah zelo dobrodošel, saj v Sloveniji še ni sistemsko vzpostavljenega podpornega okolja za socialno podjetništvo. Več podpore je v mestih, konkretno v Podravju v Mariboru, medtem ko želijo s tem projektom pokriti celotno regijo ter tako spodbujati nastajanje socialnih podjetij in zadrug tudi na podeželju.

"Upam, da bo to primer dobre prakse za ostale regije in da bo v prihodnji finančni perspektivi EU več posluha za takšne projekte," je dodal podpredsednik Razvojnega sveta Podravske razvojne regije Bojan Golčar.

Zaenkrat so uspeli povezati 11 partnerjev. Poleg Fundacije Prizma so to še mariborsko socialno podjetje Citilab, PRJ Halo Podeželsko razvojno jedro, Razvojna agencija Slovenske gorice, Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, Štajerska gospodarska zbornica, zadruga Tkalka, Zavod PIP, združenje CAAP, Združenje socialna ekonomija Slovenije ter Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Bistra Ptuj.

V Podravju je registriranih okoli 30 odstotkov vseh socialnih podjetij v Sloveniji. V okviru projekta Sociolab jim bodo med drugim nudili strokovno pomoč pri prijavljanju na javne razpise, v programe usposabljanja in mentorstva pa naj bi vključili vsaj 200 oseb in vsaj 30 organizacij. Vzpostavili bodo pet območnih informacijskih točk, kjer bodo uporabniki lahko dobili vse potrebne informacije, ter intenzivno delali na promociji socialnega podjetništva, med drugim s štirimi predstavitvenimi sejmi v različnih krajih in izvedbo mednarodne strokovne konference.

Načrtujejo štiri nagradne natečaje za najbolj družbeno inovativen socialno-ekonomski podjem in dva nagradna natečaja za naj etičnega investitorja. Med zastavljenimi cilji triletnega projekta so še podpora pri ustvarjenih ali ohranjenih vsaj 40 delovnih mestih v socialnih podjetjih in zadrugah ter podpora pri razvoju vsaj 30 družbeno inovativnih produktov.

Sodelujoči so namreč prepričani, da lahko socialna ekonomija igra pomembno vlogo pri razvoju regije. "Številne občine v Sloveniji, tudi v Podravju, so spodbujanje socialne ekonomije že vključile v svoje strateške razvojne dokumente in vizije. Socialna ekonomija namreč spreminja tradicionalne poslovne modele v smeri bolj trajnostnega poslovanja in zagotavlja bolj vključujočo družbo," je izpostavila Lidija Tušek iz ZRS Bistra Ptuj.