c S
Davčni dolg lani upadel za štiri odstotke 06.09.2018 07:30 Ljubljana, 05. septembra (STA) - V Sloveniji je že štiri leta opaziti trend zniževanja davčnega dolga, lani se je znižal za dobre štiri odstotke in ga je bilo konec decembra za 1,27 milijarde evrov. S poročilom o davčnem dolgu se je na današnji dopisni seji seznanila vlada, ki je sprejela tudi zaključni račun lanskega državnega proračuna.

Na 31. december 2017 je od skupnega davčnega dolga bilo aktivnega dolga za 766,5 milijona evrov (60,5 odstotka), pogojno izterljivega dolga pa za 500,6 milijona evrov (39,5 odstotka), navaja poročilo.

V letu 2017 se je davčni dolg znižal za 53,7 milijona evrov oz. za 4,1 odstotka. Trend zniževanja davčnega dolga se nadaljuje že štiri leta, od ustanovitve Finančne uprave RS v letu 2014 se je skupaj znižal za 15,4 odstotka.

Vlada je poročilo o davčnem dolgu sprejela skupaj z dokončnim predlogom zaključnega računa državnega proračuna za leto 2017. Seznanila se je tudi z revizijskim poročilom o tem dokumentu in pojasnila, zakaj ne more upoštevati predlogov revizorjev za popravke. Te je računsko sodišče predlagalo glede prenosa in porabe sredstev za izvajanje začasnega ukrepa razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo ter glede sredstev iz kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij.

V državni proračun se je lani steklo 8,83 milijarde evrov prihodkov, kar je 0,2 odstotka manj od načrtovanega, odhodkov pa je bilo za 9,16 milijarde evrov oz. 3,9 odstotka manj. Manjši od načrtovanega je bil tudi primanjkljaj, in sicer je dosegel 326 milijonov evrov.

Vlada je sprejela še konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin na dan 31. december 2017, ki jo državnemu zboru predloži skupaj z zaključnim računom proračuna vsako drugo leto. Iz dokumenta je razvidno, da znaša vrednost finančnega in stvarnega premoženja v lasti države ter občin 46,97 milijarde evrov. V primerjavi s stanjem s konca leta 2016 je to 1,12 milijarde evrov oz. 2,45 odstotka več.