c S
Zbornica davčnih svetovalcev za strokovno razpravo o potrebnosti davčnih sprememb 06.09.2018 07:30 Ljubljana, 05. septembra (STA) - V Zbornici davčnih svetovalcev Slovenije so danes opozorili, da je predlog za spremembo obdavčitve v koalicijski pogodbi nedodelan. Predlagajo, naj fiskalni svet pri pripravi sprememb k sodelovanju povabi širši krog strokovnih institucij, predvsem zato, da se ugotovi, ali so spremembe na področju davkov z vsako novo vlado sploh potrebne.

"Če je cilj naše družbe zagotoviti stabilno, predvidljivo in mednarodno primerljivo davčno okolje, je treba vsako spremembo davčne zakonodaje skrbno pripraviti, predvsem na način, da zdrži vsaj eno določeno obdobje, ki je v razvitem gospodarstvu potrebno za učinkovito načrtovanje poslovanja in investicij kot takih," so zapisali v sporočilu za javnost.

Zbornica davčnih svetovalcev o predlogu iz koalicijske pogodbe - da bi se dohodki iz kapitala seštevali skupaj z vsemi ostalimi dohodki, ki jih prejme posamezna fizična oseba, to je plačo, regresom, dohodki, doseženimi iz različnih vrst del, kot so avtorske pogodbe, podjemne pogodbe ipd. in bi bili obdavčeni po dohodninski lestvici - meni, da je nestrokoven. "Predlagatelj bi moral za strokovno in tudi politično presojo predloga doreči najmanj način izračunavanja takega davka, oprostitve, določanje davčne osnove ter po kakšni stopnji bo izplačevalec, na primer banka, odtegnila davek od tovrstnega dohodka," so navedli.

Ob tem so v zbornici strnili, kako so po sedaj veljavni zakonodaji obdavčeni dohodki iz kapitala, za katere danes velja dokončna oz. cedularna obdavčitev. Obdavčitev dobička iz kapitala, na primer dobička, doseženega pri prodaji nepremičnine ali deleža v družbi, je odvisna od števila let lastništva in kdaj je bil ta kapital pridobljen.

Kot so pojasnili, se obdavčuje samo odsvojitev nepremičnine, pridobljene po letu 2002. Dobiček od prodaje nepremičnine, v kateri oseba ne stanuje, ali prodaja deleža v družbi, je obdavčena s 25 odstotki, če je v lasti te osebe manj kot pet let, s 15 odstotki po dopolnjenih petih letih, vendar manj kot 10 letih lastništva, z 10 odstotki po dopolnjenih 10 letih lastništva, s petimi odstotki po dopolnjenih 15 letih lastništva, medtem ko po dopolnjenih 20 letih lastništva tega davka ni več.

Spomnili so, da so obresti iz naslova depozitov pri bankah ali hranilnicah obdavčene enkratno z dokončnim davkom po 25-odstotni stopnji nad zneskom 1000 evrov. Dividende so obdavčene po 25-odstotni stopnji, pri čemer prejemnik prejme neto znesek, saj podjetje kot izplačevalec znesek obračunanega davka takoj nakaže finančni upravi.

Pri obrestih in dobičkih iz kapitala je zakonodajalec predpisal tudi oprostitve oz. katere obresti oz. dobički iz kapitala so izvzeti iz obdavčitve, so še navedli. Med drugim so opozorili tudi na to, da posameznik prejema dohodke iz kapitala iz svojega premoženja, ki ga je pridobil praviloma iz dohodkov, kot je plača, ki je že bila obdavčena po stopnjah iz dohodninske lestvice - zato je treba razmisliti tudi o dvojni obremenitvi dohodka.

V zbornici so izpostavili še, da kot davčni strokovnjaki že vrsto let opozarjajo, da je vsak predlog sprememb davčne zakonodaje treba zelo restriktivno presojati v smislu, ali je sploh potreben. "Ali morda že veljavna zakonodaja ne omogoča doseganja ciljev, ki jih narekuje zdravo davčno okolje, in je treba nekaj narediti le na področju izvajanja zakonodaje v praksi oz. učinkovitejšega nadzora, predvsem v smeri zajezitve sive ekonomije," so zapisali.