c S
SID banka in Sberbank s prvimi posojili iz Sklada skladov 05.09.2018 13:23 Ljubljana, 05. septembra (STA) - Predstavniki SID banke in Sberbank so danes podpisali finančni sporazum, na osnovi katerega je Sberbank pridobila 30 milijonov evrov iz Sklada skladov. Tem bo dodala 15 milijonov evrov lastnih sredstev in jih nato v obliki posojil za raziskave, razvoj in inovacije posredovala slovenskim podjetjem, so sporočili iz SID banke.

SID banka je Sberbank izbrala na podlagi javnega razpisa. Posojila za raziskave, razvoj in inovacije bodo na voljo podjetjem, samostojnim podjetnikom in zagonskim podjetjem. Vrednost kredita lahko znaša od 10.000 do 10 milijonov evrov, financirajo pa se lahko naložbe s področja raziskav, razvoja in inovacij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva.

Glavne prednosti so poleg ugodne obrestne mere dolge ročnosti, in sicer do devet let, in moratoriji na odplačilo glavnice, do treh let, ter milejši pogoji zavarovanja, Sberbank pa tudi ne bo zaračunavala nadomestila za odobritev in vodenje kredita.

"Pridobivanje ustreznih virov za financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije je za slovenska podjetja pogosto težavno. SID banka in Sberbank želita s temi posojili aktivno spodbuditi vlaganja podjetij na področjih, ki so pomembna za dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in trajnostni razvoj," je poudaril predsednik uprave SID banke Sibil Svilan.

Predsednik uprave Sberbank Gašpar Ogris-Martič pa je dejal, da bodo lahko s produktom Sklada skladov lahko v naslednjih letih ponudili slovenskim podjetjem financiranje investicij v njihov nadaljnji razvoj.

Sklad skladov, ki ga na podlagi sporazuma o financiranju, sklenjenega z ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, upravlja SID banka, je namenjen uporabi evropskih kohezijskih sredstev. Njegova vrednost znaša 253 milijonov evrov, ki so Sloveniji v finančni perspektivi 2014-2020 na voljo do leta 2023.

Namen sklada je financiranje trajnostne gospodarske rasti in razvoja, inovacijskih vlaganj ter tekočega poslovanja z dolžniškimi in lastniškimi oblikami financiranja na področjih raziskave, razvoj in inovacije, mala in srednje velika podjetja, energetska učinkovitost in urbani razvoj.