c S
Objavljen natečaj za direktorja agencije za zdravila in medicinske pripomočke 03.09.2018 07:27 Ljubljana, 31. avgusta (STA) - Svet Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke je danes objavil javni natečaj za direktorja agencije. Od kandidata poleg slovenskega državljanstva in poznavanja dela agencije pričakujejo ustrezno izobrazbo, najmanj 10 let delovnih izkušenj, aktivno obvladanje angleškega jezika in tudi program dela za naslednjih pet let.

Med pogoji za imenovanje za direktorja agencije je izobrazba druge bolonjske stopnje oz. njej ustrezna stopnja izobrazba farmacevtske, medicinske, veterinarske ali druge ustrezne smeri.

Prav tako v agenciji pričakujejo od kandidatov, da ne opravljajo dela v organizacijah, ki opravljajo katero od pridobitnih dejavnosti s področja zdravil in medicinskih pripomočkov. Med pristojnostmi direktorja so zastopanje in predstavljanje agencije ter organizacija in vodenje njenega poslovanja.

Kandidati bodo morali prijavi predložiti dokazila o izpolnjevanju navedenih pogojev ter program dela agencije za mandatno obdobje petih let, je še navedeno v uradnem listu.

Agencijo sicer trenutno vodi Stanislav Primožič. Vlada ga je na mesto v. d. direktorja imenovala 24. maja, potem ko je bila dotedanja direktorica Andreja Čufar razrešena s funkcije. Predlog za sporazumno predčasno razrešitev je sicer podala sama.