c S
Proizvodnja v akvakulturi lani za pet odstotkov manjša 03.09.2018 07:29 Ljubljana, 02. septembra (STA) - Lani je bilo v Sloveniji vzrejenih okoli 1730 ton vodnih organizmov, kar je za 5,3 odstotka manj kot v enakem obdobju lanskega leta. Vzreja sladkovodnih rib se je zmanjšala, vzreja morskih rib in školjk pa povečala. Z vzrejenimi 641 tonami školjk klapavic je bila vzreja te vrste lani rekordna, je ta teden sporočil statistični urad.

V kopenskih vodah so lani vzredili okoli 1004 tone rib, kar je za 13,6 odstotka manj kot v predhodnem letu. Šarenk je bilo vzrejenih 737 ton ali za 11,5 odstotka manj, krapov pa okoli 123 ton ali za 17,7 odstotka manj kot v letu 2016.

Delež sladkovodne vzreje vodnih organizmov je lani znašal 58 odstotkov celotne proizvodnje vodnih organizmov v Sloveniji oz. 5,6 odstotnih točk manj kot v prejšnjem letu in je predstavljal najmanjši delež te proizvodnje v zadnjih petih letih.

V morju je bilo vzrejenih okoli 726 ton morskih organizmov, kar na letni ravni predstavlja 9,3-odstotno rast. Povečala se je proizvodnja tako brancinov kot školjk. Ocenjena skupna odkupna vrednost vzrejenih vodnih organizmov je bila na letni ravni s 4,57 milijona evrov nižja za osem odstotkov. Statistični urad je padec odkupne vrednosti pripisal manjši proizvodnji, deloma pa nekoliko nižji povprečni odkupni ceni šarenke.

Po ocenah statističnega urada se je lani z morskim ribolovom ukvarjalo 96 delovno aktivnih oseb. Večina od teh so bili samozaposleni ribiči, ki so lovili na 79 aktivnih plovilih (manj kot polovici registriranih ribolovnih plovil). Med vsemi delovno aktivnimi osebami v gospodarskem ribolovu jih je 47 odstotkov delalo s polnim delovnim časom. Čedalje več oseb od tistih, ki so delovno aktivne v morskem gospodarskem ribolovu, je delovno aktivnih tudi v kakšni drugi gospodarski dejavnosti, na primer v turizmu, trgovini, marikulturi, pri prevozih potnikov na morju ali v gostinstvu.

Lani se je z vzrejo rib ali školjk tako v morskih kot v kopenskih vodah ukvarjalo 198 oseb. Število delovno aktivnih oseb v kopenskem ribogojstvu se je glede na leto 2016 zmanjšalo za okoli devet odstotkov, večinoma zaradi zmanjšane proizvodnje, ki so jo povzročile za postrvi precej neugodne visoke temperature vode. V marikulturi se je število delovno aktivnih oseb povečalo za tri odstotke.