c S
SID banka v polletju z višjim dobičkom 31.08.2018 15:00 Ljubljana, 31. avgusta (STA) - SID banka je v prvem letošnjem polletju ustvarila 8,5 milijona evrov čistega dobička, kar je 77 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, Glavni vzrok za višji dobiček je sproščanje oslabitev in rezervacij. Nekoliko so narasli tudi prihodki državne razvojne banke, je razvidno iz danes objavljenega medletnega poročila.

Zaradi sproščanja oslabitev in rezervacij je SID banka ustvarila štiri milijone evrov prihodkov, medtem ko je v enakem lanskem obdobju morala oblikovati za 638.000 evrov oslabitev in rezervacij, je razvidno iz poročila, objavljenega prek spletnih strani Ljubljanske borze. Dobiček pred davki je sicer dosegel 10,5 milijona evrov, potem ko je bil v enakem obdobju lani pri 5,9 milijona evrov.

Nekoliko so narasli tudi prihodki. Čiste obresti so tako v polletju dosegle 10,6 milijona evrov in bile za štiri odstotke višje kot v prvem polletju lani. Kot so pojasnili v razvojni banki, je to predvsem posledica obrestnih prihodkov v višini enega milijona evrov ob poplačilu slabih posojil iz stečajnih mas. Za pet odstotkov pa so bili glede na lansko prvo polletje višji skupni čisti neobrestni prihodki, ki so dosegli 2,9 milijona evrov.

Operativni stroški so v prvem polletju leta dosegli nekaj več kot sedem milijonov evrov in bili za skoraj desetino višji kot v prvih šestih mesecih lani. Vzrok za rast stroškov glede na primerljivo lansko obdobje je po navedbah iz banke predvsem v višjih stroških dela zaradi večjega števila zaposlenih.

Na ravni skupine SID banke je medtem čisti dobiček dosegel 8,8 milijona evrov in bil za 76 odstotkov višji kot v lanskem prvem polletju, dobiček pred davki pa se je ustavil pri 10,9 milijona evrov, potem ko je bil lani v tem času pri 6,2 milijona evrov.

Bilančna vsota banke in skupine je bila pri okoli 2,5 milijarde evrov, kar je na ravni banke 1,5 odstotka več kot ob koncu 2017, na ravni skupine pa gre za 1,7-odstotno rast.

Najvišji delež med naložbami SID banke imajo po pojasnilih iz ustanove še vedno krediti bankam, ki vključujejo kredite in vloge pri bankah in so ob zaključku polletja dosegli nekaj nad 1,02 milijarde evrov, kar je 0,7 odstotka manj kot konec leta 2017. Krediti strankam, ki niso banke, so se v polletju 2018 zvišali za 8,3 odstotka na nekaj več kot 647.000 evrov, kar je predvsem posledica nižjih oslabitev.

Skupino SID banke sicer poleg banke sestavljata še družba SID - Prva kreditna zavarovalnica in pa faktoring družba Prvi faktor s svojimi hčerinskami družbami v nekdanji Jugoslaviji. Banka sicer preverja možnosti za prodajo družbe SID - Prva kreditna zavarovalnica, a postopki še niso zaključeni.