c S
BDP v drugem četrtletju s 3,8-odstotno rastjo 31.08.2018 14:05 Ljubljana, 31. avgusta (STA) - Slovenski bruto domači proizvod (BDP) je bil v drugem četrtletju za 3,8 odstotka večji kot v enakem obdobju lani, v prvem polletju pa za 4,2 odstotka večji. Popravljen za vpliv sezone in števila delovnih dni se je medtem BDP glede na prvo četrtletje povečal za 0,8 odstotka, v medletni primerjavi pa za 4,3 odstotka, je objavil statistični urad.

Statistični urad je nekoliko popravil oceno gospodarske rasti za prvo četrtletje. Potem ko je konec maja poročal o 4,6-odstotni rasti BDP, je po novih ocenah ta v prvih treh mesecih letos znašala 4,5 odstotka.

"Če primerjamo stopnje rasti BDP v drugem četrtletju z enakim lanskega leta, lahko vidimo, da je rast bolj umirjena. Eden od dejavnikov je vsekakor en delovni dan manj kot lani," je ob predstavitvi rezultatov pojasnila Romana Korenič s Sursa.

Kot so navedli državni statistiki, je bila rast domačega trošenja po visoki rasti v prvem četrtletju zdaj zmernejša in se je v medletni primerjavi povečala za 2,3 odstotka. Končna potrošnja se je povečala za 2,2 odstotka, bruto investicije pa za 2,9 odstotka. Na nižjo rast bruto investicij so v veliki meri vplivale spremembe zalog; te so tokrat na rast BDP vplivale negativno.

Najpomembnejši komponenti končnega trošenja sta končna potrošnja gospodinjstev in bruto investicije v osnovna sredstva. Rast končne potrošnje gospodinjstev je bila v drugem četrtletju 1,1-odstotna in bila v primerjavi s četrtletjem prej nižja predvsem zaradi manjše rasti izdatkov gospodinjstev za dnevne nakupe blaga in storitev.

Koreničeva je še izpostavila, da še vedno naraščajo izdatki za trajne dobrine. Izstopali so predvsem nakupi avtomobilov, kjer je bila rast več kot 10-odstotna.

Bruto investicije v osnovna sredstva so se povečale za 8,2 odstotka. K rasti bruto investicij v osnovna sredstva so pozitivno prispevale investicije v zgradbe in objekte, ki so se povečale za 11,8 odstotka, in investicije v stroje in opremo, ki so večje za 5,2 odstotka.

Med investicijami v zgradbe in objekte so se tudi v tem četrtletju izraziteje povečale investicije v nestanovanjske zgradbe, kar statistiki opažajo že od začetka leta 2017. Med investicijami v stroje in opremo so se izraziteje povečale investicije v transportno opremo, in sicer za 11,3 odstotka. Investicije v drugo opremo in stroje so se povečale za 2,6 odstotka.

Na gospodarsko rast je še naprej ugodno vplivalo zunanje povpraševanje - izvoz se je okrepil za 9,3 odstotka, pri čemer izvoz blaga za 9,1 odstotka, izvoz storitev pa za 10,5 odstotka. Povečal se je tudi uvoz, in sicer za 8,3 odstotka, pri čemer se je uvoz blaga povečal za 8,6 odstotka, storitev pa za 6,1 odstotka. Zunanjetrgovinski presežek je h gospodarski rasti prispeval 1,7 odstotne točke.

Skupna zaposlenost je v drugem četrtletju znašala 1.013.618 oseb in se je glede na enako obdobje lani povečala za tri odstotke. Največ oseb se je zaposlilo v predelovalnih dejavnostih, gradbeništvu, trgovini in strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih.