c S
Državni proračun konec julija z 68 milijoni evrov presežka 31.08.2018 14:04 Ljubljana, 31. avgusta (STA) - V državni proračun se je v prvih sedmih mesecih steklo za 5,45 milijarde evrov prihodkov oz. 4,9 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Odhodki so se povečali za 1,5 odstotka na 5,38 milijarde evrov. Proračunski presežek je tako znašal 68,1 milijona evrov, potem ko je v enakem obdobju lani proračun izkazoval 109 milijonov evrov primanjkljaja.

Prihodki v državni proračun so se v sedmih mesecih zvišali. Rastejo tudi odhodki, vendar zaradi zasledovanja srednjeročne uravnoteženosti javnih financ s počasnejšo dinamiko kot prihodki, navajajo na ministrstvu za finance.

Davčni prihodki, ki predstavljajo glavni vir prihodkov državnega proračuna, so v prvih sedmih mesecih skupaj dosegli 4,72 milijarde evrov, kar je 6,2 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Nedavčni prihodki so se znižali za 18 odstotkov na 385,4 milijona evrov.

Prilivi iz dohodnine so znašali približno 703 milijone evrov in so bili za 16,2 odstotka večji kot v prvih sedmih mesecih lani, prihodki od davka od dohodkov pravnih oseb so se zvišali za 8,5 odstotka na okoli 515 milijonov evrov, prihodki od DDV pa za 5,8 odstotka na približno 2,10 milijarde evrov. Ugodno gibanje davčnih prihodkov je posledica boljših razmer na trgu dela, boljšega poslovanja podjetij in večje potrošnje.

Na odhodkovni strani so se tekoči transferji, ki predstavljajo največjo skupino odhodkov, v sedmih mesecih medletni primerjavi znižali za 0,9 odstotka na dobre tri milijarde evrov, tekoči odhodki, druga največja skupina odhodkov, pa povečali za 1,1 odstotka na 1,8 milijarde evrov.

Sredstva za plače in prispevke delodajalcev za socialno varnost so se glede na enako lansko obdobje zvišala za 4,8 odstotka na približno 720 milijonov evrov, kar je predvsem posledica dogovora o ukrepih na področju stroškov dela.

Za plačilo domačih in tujih obresti je državni proračun v prvi polovici leta namenil okoli 649 milijonov evrov, kar je 7,7 odstotka manj kot v enakem lanskem obdobju. "To smo dosegli na račun aktivnega upravljanja dolga," poudarjajo na finančnem ministrstvu.

Prejeta sredstva iz proračuna EU so bila z 294,8 milijona evrov za 16,2 odstotka večja kot v prvih sedmih mesecih lani, vplačila v bruseljsko blagajno pa so se povečala za 9,2 odstotka na 68,1 milijona evrov.

Konsolidirana bilanca javnega financiranja, ki jo poleg državnega proračuna sestavljajo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in proračuni občin, je v prvih sedmih mesecih zabeležila približno 10,34 milijarde evrov prihodkov in 10,17 milijarde evrov odhodkov. To je prineslo okoli 166 milijonov evrov presežka.