c S
Ministrstvo prodaja pet policijskih psov, policijski čoln, stanovanja in zemljišča 31.08.2018 13:34 Ljubljana, 31. avgusta (STA) - Ministrstvo za notranje zadeve je objavilo poziv za javno zbiranje ponudb za prodajo petih službenih psov in motornega čolna, javno dražbo za prodajo stanovanja in namero za prodajo zemljišča.

Vsi psi so nemški ovčarji. Po izklicni ceni 800 evrov prodaja psičko Jono, ki je bila poležena junija lani, ima zaključen program vzgoje ter začetne vaje poslušnosti in iskanja, Hilla, poleženega maja lani, ter Acona, poleženega novembra 2016. Oba sta bila v fazi vzgoje, osnovne vaje poslušnosti pa se izvajajo s pomočjo motivacije.

Prav tako prodajajo psa Azza, poleženega septembra 2016, ki pa ga je treba zaradi zdravstvenih težav čim manj obremenjevati. Izhodiščna cena je 75 evrov. Psa Dallasa, ki je bil poležen julija 2013, prodajajo po izhodiščni ceni 750 evrov.

Ponudbe za pse zbirajo do 24. septembra, izbran pa bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno, a najmanj v višini izhodiščne cene, navajajo na spletni strani ministrstva za notranje zadeve.

Ministrstvo prodaja tudi policijski motorni čoln znamke Yamaha, dolg 9,14 metra, ki je bil izdelan 2009. Čoln je registriran, izhodiščna cena znaša 19.600 evrov. Zainteresirani morajo oddati ponudbe do 25. septembra.

Naprodaj sta še dve nepremičnini. Ena je zasedeno stanovanje v skupni izmeri 47,9 kvadratnega metra v večstanovanjski stavbi na Linhartovi cesti v Ljubljani. Izklicna cena znaša 84.000 evrov, javna dražba bo potekala 25. septembra ob 11. uri na ministrstvu na Štefanovi v Ljubljani, pri čemer morajo dražitelji do 21. septembra plačati 10-odstotno varščino od izklicne cene za stanovanje.

Ministrstvo prodaja tudi pozidano zemljišče v izmeri 161 kvadratnih metrov na območju naselja Veliki Otok pri Postojni. Gre za nepremičnino, ki po osnovni namenski rabi spada v območje stavbnih zemljišč in območje proizvodnih dejavnosti, ponudbena cena ne sme biti nižja od 4500 evrov. Ponudba mora prispeti na ministrstvo najpozneje do 25. septembra.