c S
V drugem četrtletju padec anketne stopnje brezposelnosti 31.08.2018 11:17 Ljubljana, 31. avgusta (STA) - Stopnja anketne brezposelnosti je v drugem četrtletju dosegla 5,2 odstotka, kar je manj kot v prvem četrtletju, ko se je ustavila pri 5,9 odstotka. Po podatkih statističnega urada je bilo v drugem četrtletju 54.000 anketno brezposelnih, kar je za 11,6 odstotka manj kot v prejšnjem četrtletju in za 18,1 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.

V drugem četrtletju je bilo oseb, ki so bile brezposelne manj kot 12 mesecev, 52,6 odstotka, dolgotrajno brezposelnih pa 47,4 odstotka. Stopnja dolgotrajne brezposelnosti se od prvega trimesečja lanskega leta znižuje; takrat je bila 3,7-odstotna, v drugem trimesečju letošnjega leta pa 2,5-odstotna.

Med aprilom in junijem je bilo v Sloveniji 984.000 delovno aktivnih, kar je 20.000 ali za 2,1 odstotka več kot v prejšnjem četrtletju in 29.000 ali za tri odstotke več kot v drugem četrtletju 2017. Tudi v tem četrtletju je bilo število delovno aktivnih moških višje od števila delovno aktivnih žensk; prvih je bilo 532.000, drugih 452.000.

Številčno se povečujejo vse tri skupine, ki sestavljajo delovno aktivno prebivalstvo - zaposleni, samozaposleni in pomagajoči družinski člani. Prvih je bilo v drugem četrtletju 830.000, drugih 123.000 in tretjih 32.000. Zaposlenih je bilo 16.000 več, samozaposlenih 9000 več in pomagajočih družinskih članov 4000 več kot v enakem obdobju lanskega leta.

Število samozaposlenih je po štirih letih ponovno preseglo 120.000. Število delovno aktivnih moških je prav tako kot v prejšnjem četrtletju še vedno višje od števila delovno aktivnih žensk predvsem zaradi večjega števila samozaposlenih moških. Samozaposlenih moških je bilo namreč v drugem četrtletju letos 84.000, samozaposlenih žensk pa 38.000.

Zaposlenih v delovnem razmerju za nedoločen čas je bilo v obravnavanem obdobju 693.000, zaposlenih v delovnem razmerju za določen čas pa 95.000. Delež prvih (za nedoločen čas) je bil največji med osebami v starostni skupini 50 ali več let (bilo jih je 94,4 odstotka), delež drugih (za določen čas) pa med mladimi, starimi od 15 do 29 let (bilo jih je 32,2 odstotka).