c S
Lanska gospodarska rast po prvi letni oceni 4,9-odstotna 31.08.2018 17:06 Ljubljana, 31. avgusta (STA) - Lanska gospodarska rast je bila po prvi letni oceni 4,9-odstotna, kar je 0,1 odstotne točke manj od februarske ocene, ki je bila narejena z združevanjem četrtletnih podatkov. Po danes objavljeni oceni je BDP lani v tekočih cenah znašal 43 milijard evrov. V primerjavi z 2016 je bil v tekočih cenah višji za 6,5 odstotka, realno pa za 4,9 odstotka.

Vrednost letne ocene bruto domačega proizvoda (BDP) v tekočih cenah je bila za 0,6 odstotka ali za 278 milijonov evrov nižja od vrednosti ocene po četrtletnih virih, vrednost ocene rasti obsega BDP pa je bila po novi oceni nižja za 0,1 odstotne točke, kažejo danes objavljeni podatki statističnega urada.

Statistični urad je revidiral tudi podatke o BDP in zaposlenosti za leta od 2014 do 2016, vpliv revizije je bil po njihovih pojasnilih minimalen. Oceni stopnje rasti BDP za leti 2014 in 2015 sta po reviziji ostali enaki (za 2014 je triodstotna, za 2015 pa 2,3-odstotna), ocena za leto 2016 pa se je za malenkost (za 0,1 odstotne točke) znižala na 3,1 odstotka.

Skupna dodana vrednost, merjena v stalnih cenah, je bila višja tudi v lanskem letu, in sicer za 5,2 odstotka. Najbolj se je zvišala v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 11,3 odstotka). Tem so po stopnji dviga dodane vrednosti sledile dejavnosti rudarstvo (za 9,5 odstotka), gradbeništvo (za 8,5 odstotka) in predelovalne dejavnosti (za 8,4 odstotka). Slednje so po prispevku k rasti dodane vrednosti prispevale največ, in sicer 1,7 odstotne točke.

Sledile so dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila vozil (0,6 odstotne točke), promet in skladiščenje (0,4 odstotne točke), gradbeništvo (0,4 odstotne točke), strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (0,4 odstotne točke) ter druge raznovrstne poslovne dejavnosti (0,3 odstotne točke). Negativno so na višino dodane vrednosti vplivale dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo (-0,1 odstotne točke), oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in skrb za okolje (-0,1 odstotne točke) ter finančne in zavarovalniške dejavnosti (-0,1 odstotne točke).

Saldo menjave s tujino je še naprej pozitiven in se povečuje. Lani je dosegel 4,18 milijarde evrov (9,7 odstotka BDP) in je k rasti BDP prispeval 1,3 odstotne točke. Tako obseg izvoza kot obseg uvoza blaga in storitev sta bila lani višja kot v letu prej; izvoz blaga in storitev je bil višji za 10,7 odstotka (v prejšnjem letu za 6,4 odstotka), uvoz blaga in storitev pa za 10,3 odstotka (v letu prej za 6,6 odstotka).

Na gospodarsko rast je pozitivno vplivala končna potrošnja, ki se je zvišala za 1,5 odstotka. Zasebna končna potrošnja je bila višja za 1,9 odstotka. Tudi končna potrošnja države se je lani glede na leto prej zvišala, in sicer je bila rast trošenja države 0,5-odstotna.

Skupna zaposlenost, ki je začela naraščati v 2014, se je krepila tudi lani in se je v tem letu glede na leto prej povečala za 2,9 odstotka. Po nacionalnih računih je bila ocenjena na 987.792 oseb, pri čemer se je število zaposlenih zvišalo za 3,3 odstotka na skupaj 797.895, število samozaposlenih pa za 1,6 odstotka na skupaj 189.897.