c S
Skupina Sava Re v polletju z nižjim dobičkom 31.08.2018 09:57 Ljubljana, 31. avgusta (STA) - Skupina Sava Re je v polletju ustvarila 14,2 milijona evrov čistega dobička, kar je 17,2 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Na padec dobička je pomembno vplivalo neurje s točo v Črnomlju in okolici, ki je skupini povzročilo za 4,6 milijona evrov škode, so zapisali v Savi Re. Bruto premija je zrasla za 3,7 odstotka na 308,6 milijona evrov.

Kot izhaja iz nerevidiranega poslovnega poročila, ki ga je Sava Re objavila na spletni strani Ljubljanske borze, so v segmentu pozavarovanja v prvem polletju zabeležili 7,1 odstotka nižjo bruto premijo, kar je posledica medletne dinamike, vpliva gibanj tečaja dolarja v primerjavi z evrom in odpovedi nekaterih pogodb, ki niso dosegale ciljne donosnosti.

Po pričakovanjih se je letos zmanjšala bruto premija življenjskih zavarovanj v Sloveniji, in sicer za 6,3 odstotka, so še zapisali. Skupina je sicer v prvem polletju zbrala 59,4 odstotka načrtovane celoletne premije.

Čisti dobiček se je v prvem polletju znižal za 17,2 odstotka, v skupini pa ocenjujejo, da je načrtovani celoletni dobiček dosegljiv, če v drugem polletju ne bo večjih škodnih dogodkov. V prvi polovici leta se je čisti dobiček ustavil pri 14,2 milijona evrov, skupina pa ga za letos načrtuje med 37 in 39 milijonov evrov.

Sava Re je poslovnem poročilu izpostavila, da so se v prvih šestih mesecih osredotočali predvsem na vlaganje v okoljske in trajnostno naravnane naložbene projekte. Pri tem so našteli naložbe v infrastrukturne sklade in projekte lokalnih družb, ki se ukvarjajo z energijsko učinkovitostjo in obnovljivimi viri energije.

Izpostavili so še, da je bonitetna agencija Standard & Poor's ob rednem letnem pregledu Savi Re in Zavarovalnici Sava letos izboljšala bonitetno oceno finančne in kreditne moči na A, pri čemer je srednjeročna napoved stabilna. Družba ocenjuje, da bo z boljšo bonitetno oceno lažje izpolnjevala strategijo selektivne oziroma dobičkonosne rasti na mednarodnih pozavarovalnih trgih.