c S
Intereuropa v prvem polletju z 2,7 milijona evrov čistega dobička 31.08.2018 07:28 Koper, 30. avgusta (STA) - Skupina Intereuropa je v prvem letošnjem polletju ustvarila za 2,7 milijona evrov čistega dobička, kar je za 38 odstotkov več kot v primerljivem obdobju lani, kažejo nerevidirani podatki. Ob tem je presegla tako načrtovane kot tudi lanske primerljive prihodke od prodaje, poslovni izid iz poslovanja ter čisti poslovni izid.

Skupina Intereuropa je v prvem letošnjem polletju vknjižila 80,2 milijona evrov prihodkov od prodaje in tako dosegla 10-odstotno rast glede na enako obdobje lanskega leta. Največjo rast poslovanja glede na lansko primerljivo obdobje beleži poslovno področje interkontinentalni promet (12 odstotkov), sledita poslovni področji kopenski promet (10 odstotkov) in logistične rešitve (devet odstotkov), kaže nerevidirano poročilo o poslovanju skupine Intereuropa in matične družbe med januarjem in junijem, s katerim se je danes seznanil nadzorni svet družbe.

Poslovni izid iz poslovanja je na ravni skupine znašal 3,7 milijona evrov in je bil za dva odstotka višji glede na primerljivo obdobje lani, so še sporočili iz koprskega logista.

Iz nerevidiranih podatkov izhaja še, da je dobiček pred amortizacijo in davki (EBITDA) v obravnavanem obdobju znašal 6,84 milijona evrov, kar je za tri odstotke manj glede prvo lansko polletje. Je pa Intereuropa glede na konec leta 2017 za štiri odstotke znižala neto finančni dolg, ki je na dan 30. junij znašal 64,4 milijona evrov.

Skupina Intereuropa je v prvem polletju z intenzivnimi prodajnimi aktivnostmi ob ugodnih gospodarskih razmerah na večini trgov skupine presegla tako načrtovane kot tudi lanske primerljive prihodke od prodaje ter tudi načrtovani in lanski primerljivi izid iz poslovanja. Na ugodne rezultate je ob rasti prodaje vplivala tudi nižja amortizacija kot posledica prevrednotenja nepremičnin v preteklem letu, ugotavlja poročilo.

Ob tem stroški dela presegajo načrtovane zaradi vkalkuliranih odhodkov iz naslova udeležbe delavcev v dobičku v obvladujoči družbi v višini 600.000 evrov, medtem ko v preteklih letih ti niso bili medletno obračunani ter načrtovani. Tudi v prvem polletju letos se je nadaljeval trend padanja prodajne marže. Še naprej pa se na trgu kaže pomanjkanje prevoznih kapacitet, kar ob višjih cenah nafte vpliva na rast direktnih stroškov, so še zapisali v poročilu.

Medtem uradno ni še nič znanega o ponovnem poskusu prodaje 72-odstotnega deleža kapitala v Intereuropi s strani konzorcija bank. Rok za odziv na poziv za izkaz interesa se je iztekel v začetku julija, v družbi PwC svetovanje, ki vodi postopek, pa so za STA v začetku tega tedna pojasnili le, da skladno s sporazumom o nerazkrivanju podatkov informacij o postopku ne morejo dajati.