c S
Tovarna olja Gea v polletju s padcem prihodkov in dobička 31.08.2018 07:28 Slovenska Bistrica, 30. avgusta (STA) - Tovarna olja Gea je v prvem polletju vknjižila 11,01 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 11 odstotkov manj kot v lanskem enakem obdobju in 13 odstotkov pod načrti. Čisti dobiček družbe je dosegel 15.592 evrov, kar je 28 odstotkov manj kot v lanskem prvem polletju, so sporočili iz družbe, ki je nedavno dobila novega lastnika.

Dobiček pred obrestmi, davki, amortizacijo in odpisi vrednosti (EBITDA) je bil glede na lansko primerljivo obdobje višji za šest odstotkov in je dosegel 313.138 evrov. Tovarna olja Gea je v šestih mesecih imela 6347 evrov izgube iz poslovanja, potem ko je lani med januarjem in junijem ustvarila 154.533 dobička iz poslovanja.

"Navedeno obdobje je bilo zaznamovano s padcem prodaje olj v rinfuzi nekaterim našim industrijskim kupcem, prodajni odnosi s trgovskimi verigami pa so na skoraj enaki ravni kot v enakem obdobju preteklega leta," je družba navedla v poročilu o poslovanju, objavljenem na spletnih straneh Ajpesa.

Prihodki na domačem trgu so v primerjavi s prvim polletjem preteklega leta upadli za osem odstotkov in so bili za pet odstotkov nižji od načrtovanih. "Nadaljevala se je proizvodnja trgovskih blagovnih znamk, ki sicer dvigujejo proizvodnjo, na drugi strani pa zmanjšujejo ali odnašajo dobiček posameznim skupinam proizvodov," so pojasnili.

Prihodki na tujem trgu so nazadovali za 23 odstotkov. V strukturi izvoza predstavlja 68 odstotkov Hrvaška, sledijo pa Rusija, Češka in Avstrija.

Proizvodnja družbe, ki je prešla v večinsko last dolenjskega poslovneža Franca Freliha, je bila v polletju nižja od načrtovane za 14 odstotkov, je pa na nivoju lanskoletnih količin. Vlaganja v investicije so znašala 367.000 evrov, od tega okoli 31 odstotkov v opremo in 69 odstotkov v obnovo zgradb.