c S
Mariborski svetniki soglašajo s sanacijskim načrtom Športnih objektov 31.08.2018 08:18 Maribor, 30. avgusta (STA) - Mariborski svetniki so na današnji izredni seji poleg nekaterih dokumentov za prihodnje investicije potrdili tudi sanacijski načrt Športnih objektov Maribor. Že pred časom ga je potrdil svet zavoda, mestni svet pa je zdaj prižgal zeleno luč za zagotovitev 365.000 evrov, ki jih je sicer rezerviral že s spremembo letošnjega proračuna.

Nekateri člani mestnega sveta so bili precej kritični do dosedanjega odnosa mestne občine do stanja mariborske športne infrastrukture, kljub temu pa so z veliko večino podprli sanacijski načrt, ki se jim je zdel dobro pripravljen. Le predsednik LPR Stojan Auer se je vprašal, ali ni morda sporno, da bodo z dodeljenim denarjem sanirali tudi izgubo iz tržnega dela poslovanja. Še nekaj drugih pa je skeptičnih do tega, da bo sedanja sanacija zagotovila tudi pozitivno poslovanje zavoda v prihodnje.

Športni objekti se sicer s finančnimi težavami ukvarjajo vse od ustanovitve leta 2008, ko sta se združila zavoda Dvorana Tabor in Športni center Maribor. Že leta 2010 so beležili skoraj 125.000 evrov izgube. Potem ko so nekaj let poslovali pozitivno, pa jih je udaril Zujf, tako da so zadnja tri leta spet poslovali z izgubo, še najbolj lani, ko je ta znašala že 180.000 evrov.

Vršilka dolžnosti direktorice mariborske mestne uprave Mateja Cekić je vzroke za izgubo poleg Zujfa pripisala tudi slabemu stanju nekaterih objektov, zaradi katerih so morali začeti z obnovami. Leta 2016 so se tako lotili obnove atletskega stadiona, letos se začenja sanacija kopališča Pristan, ob tem so začeli vlagati dodatna sredstva v ledno dvorano in Ljudski vrt.

"Sanacijski načrt predvideva tudi nekatere ukrepe za dvig deleža tržnih prihodkov, gre pa šele za prvi korak pri reševanju sedanjih razmer. V prihodnje bo gotovo treba uvesti še nekatere dodatne ukrepe za okrepitev tržnih dejavnosti," je napovedala Cekićeva, ki priložnost vidi predvsem v smeri razvoja športnega turizma.

Sanacijske ukrepe s strani ustanovitelja pozdravlja tudi direktor Športnih objektov Maribor Tone Knez. Šele z večjim vložkom v objekte bo slednje po njegovih besedah mogoče začeti bolje tržiti. Že leto 2019 bi po besedah Kneza moralo prinesti bistveno izboljšanje finančnih razmer prav na račun vseh vlaganj v tem trenutku.

Mestni svet je danes v prvi obravnavi podprl tudi odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za urbani center Tezno ter potrdil investicijske dokumente za projekte ureditve pomožnega igrišča na stadionu Ljudski vrt in Cafove ulice ter rekonstrukcije prostorov v kletni etaži mariborskega zdravstvenega doma za potrebe radiološke ambulante. Ob tem so podprli tudi nakup petih električnih hibridnih avtobusov.

Če so potrditve večine dokumentov šle skozi skoraj brez razprave, je bilo največ pomislekov glede načrtov za zaprtje prometa na Cafovi ulici, kjer želi mestna občina po besedah vodja urada za promet Vilija Eisenhuta dati več prostora pešcem, kolesarjem in mirujočemu prometu. Investicija je vredna okoli pol milijona evrov, od tega si več kot polovico obetajo iz evropskih virov.

Zaradi ukinitve 17 pakirnih mest v ulici, bodo stanovalcem po Eisenhutovih besedah omogočili najem 50 parkirnih prostorov na javnem parkirišču na bližnjem trgu po polovični ceni, kar za eno parkirno mesto pomeni 27 evrov. Bo pa v omenjeni ulici še naprej na voljo šest parkirišč za potrebe okrajnega sodišča in dve za dostavo.

Pomisleki in številna vprašanja se porajajo tudi večini stanovalcev ulice, ki za zdaj takšni rešitvi po besedi prav tam stanujočega mestnega svetnika SD Mateja Žmavca nasprotujejo.