c S
Za NIOSB dodatnih 1,7 milijona evrov iz proračuna 30.08.2018 13:37 Ljubljana, 30. avgusta (STA) - Vlada je prek Twitterja sporočila, da so zagotovili dodatna proračunska sredstva v višini dobrih 1,7 milijona evrov za delovanje Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni (NIOSB).

Do sedaj je bilo nacionalnemu inštitutu zagotovljenih 165.631 evrov iz proračuna. Šlo je za zagonska sredstva za delovanje inštituta, ki so bila v celoti porabljena za stroške dela (plače in regres za letos) ter za stroške blaga, materiala in storitev, gre predvsem za storitve svetovanja tujih strokovnjakov, stroške letalskega in domačega prevoza ter stroške njihove nastanitve, upravne takse itd.

Ker inštitut še ni prevzel dejavnosti od Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, še tudi ni mogel skleniti pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki financira izvajanje zdravstvenih storitev.

Kot so navedli v sporočilu za javnost po današnji seji vlade, so dodatna sredstva v višini 1.703.273 evrov dodeljena iz naslova ustanoviteljskih obveznosti za delovanje inštituta. Vlada je namreč konec lanskega leta sprejela sklep o ustanovitvi Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni, pri čemer je določila dejavnost, organe in sredstva za delo zavoda, ki se za izvajanje dejavnosti zagotavljajo iz proračuna.

Inštitut je bil vpisan v sodni register 5. marca letos, nato je mesec pozneje vlada dopolnila sklep o ustanovitvi inštituta, s katerim je opredelila, da ekonomsko-finančno dejavnost, nabavno dejavnost, kadrovsko-pravno dejavnost, tehnično-vzdrževalno dejavnost, dejavnosti informacijsko-komunikacijske tehnologije in druge dejavnosti, ki so potrebne za izvajanje zdravstvene dejavnosti, zagotavlja UKC Ljubljana.

Svet NIOSB je potrdil finančni načrt in program dela za letos, na katerega je podala soglasje ministrica za zdravje v odhodu Milojka Kolar Celarc, so še zapisali v vladnem uradu za komuniciranje po današnji, zadnji seji te vlade.

Danes bo sicer potekal sestanek delovne skupine med UKC in NIOSB, na kateri bodo usklajevali prenos dejavnosti otroške srčne kirurgije in otroške kardiologije z UKC na inštitut, prav tako časovnico prenosa.