c S
Mnenja s pridržki glede predsedniških volilnih kampanj Pahorja in Šarca 30.08.2018 13:34 Ljubljana, 30. avgusta (STA) - Računsko sodišče je v ločenih revizijah pravilnosti financiranja volilnih kampanj za lanske volitve predsednika republike izreklo po dve mnenji s pridržki Listi Marjana Šarca (LMŠ), ki je organizirala Šarčevo kampanjo, in Dušanu Kumru, ki je organiziral kampanjo Boruta Pahorja. Odzivno poročilo je sodišče zahtevalo le od LMŠ.

V obeh primerih je bil cilj revizije izrek mnenja o pravilnosti poročanja in o pravilnosti poslovanja v skladu z zakonom o volilni in referendumski kampanji.

O pravilnosti poslovanja pri volilni kampanji Marjana Šarca je računsko sodišče LMŠ izreklo mnenje s pridržkom, ker je ugotovilo, da stranka na posebnem transakcijskem računu za volilno kampanjo ni zbrala vseh sredstev za plačilo stroškov volilne kampanje. Sodišče je ugotovilo, da je stranka s posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo poravnala stroške, ki niso bili stroški volilne kampanje, hkrati pa s tega računa ni poravnala vseh stroškov volilne kampanje, ker jih je plačala z rednega računa stranke.

Sodišče je ugotovilo tudi, da LMŠ prispevkov pravnih oseb, ki jih je pridobila v nasprotju z zakonom, ni v 30 dneh od prejema nakazala v humanitarne namene ter da v seznamu izdatkov v nekaterih primerih ni poročala pravilno.

Z ugotovitvami o pravilnosti poslovanja pri volilni kampanji so povezane tudi ugotovitve računskega sodišča, ki se nanašajo na pravilnost poročanja. Tako je sodišče tudi o pravilnosti poročanju LMŠ izreklo mnenje s pridržkom.

Sodišče je od LMŠ zahtevalo predložitev odzivnega poročila, ker stranka med revizijskim postopkom ni izvedla ustreznega popravljalnega ukrepa, saj skupnega zneska prispevkov pravnih oseb, ki so bili dani v nasprotju z zakonom o volilni in referendumski kampanji, ni nakazala v humanitarne namene. Gre za skupno 6968 evrov.

LMŠ je sicer v poročilu o financiranju volilne kampanje izkazala zbrana sredstva v znesku 56.750 evrov in porabo v znesku 56.747 evrov. Kot je med drugim ugotovilo računsko sodišče, je stranka porabljena sredstva izkazala previsoko v skupnem znesku 3236 evrov, prispevke, zbrane v nasprotju z zakonom, pa prenizko. Sodišče je med drugim ugotovilo, da stranka LMŠ na posebnem računu ni zbrala sredstev za plačilo stroškov volilne kampanje v skupnem znesku 5425 evrov ter da je s posebnega računa poravnala stroške v skupnem znesku 2924 evrov, ki niso bili stroški volilne kampanje.

Dušan Kumer, ki je organiziral volilno kampanjo zmagovalca drugega kroga lanskih predsedniških volitev Boruta Pahorja, je v poročilu o financiranju volilne kampanje izkazal zbrana sredstva v višini 40.530 evrov in porabljena sredstva v znesku 40.466 evrov.

Računsko sodišče je v reviziji med drugim ugotovilo, da je Kumer s posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo poravnal stroške v skupnem ocenjenem znesku 3353 evrov, ki niso bili stroški volilne kampanje.

Računsko sodišče je tako Kumru o pravilnosti poslovanja izreklo mnenje s pridržkom. Poleg omenjenega je ugotovilo še, da prispevkov pravnih oseb, ki so bili zbrani v nasprotju z zakonom, ni v roku nakazal v humanitarne namene. Gre za znesek 940 evrov, ki ga je Kumer v humanitarne namene nato nakazal med revizijskim postopkom, zato računsko sodišče v tem primeru ni zahtevalo odzivnega poročila.

Računsko sodišče je glede na ugotovitve mnenje s pridržkom Kumru izreklo tudi o pravilnosti poročanja.

Računsko sodišče je v revizijah obeh kampanj tudi ugotovilo znesek delnega povračila stroškov volilne kampanje, do katerega je upravičen organizator volilne kampanje.

Kot v poročilu navaja sodišče, se organizatorjem volilne kampanje za predsednika republike povrnejo stroški v višini 0,12 evra za vsak dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz revizijskega poročila računskega sodišča.