c S
Vrhovno sodišče zavrnilo del zahtevka Živčec Kalanove, del vrnilo v ponovno odločanje 30.08.2018 13:24 Ljubljana, 30. avgusta (STA) - V zdravniški zbornici poudarjajo, da je v sredo potekala obravnava na delovnem sodišču v Ljubljani v primeru tožbe nekdanje predsednice zbornice Gordane Živčec Kalan glede plačila 9901 evra. Gre za del zahtevka Živčec Kalanove do zbornice, ki ga je vrhovno sodišče vrnilo v ponovno odločanje. Tudi o tem znesku sodišče še ni pravnomočno odločilo.

Nekdanja predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Gordana Živčec Kalan je proti Zdravniški zbornici Slovenije vložila tožbo za izplačilo 50.664,52 evrov. Za to se je odločila, ker je ocenjevala, da ji to pripada v skladu s takratno pogodbo o zaposlitvi na zbornici.

Živčec Kalanova je namreč funkcijo poklicne predsednice zbornice opravljala od avgusta 2008 do oktobra 2012 za 80 odstotkov delovnega časa, preostalo petino pa je opravila v izolskem zdravstvenem domu. V pogodbi o zaposlitvi je imela tudi določilo o izplačilu odpravnine v višini šestih mesečnih plač in 13. plače.

A ker je njen naslednik Andrej Možina menil, da je to nepravično do članstva zbornice, je na račun prejela izplačila treh plač, zmanjšanih za 20 odstotkov. Potem ko se je razvedelo, kolikšna odpravnina ji pripada po pogodbi po koncu mandata, naj bi se članstvo zbornice uprlo in zahtevalo, da odpravnine ne dobi.

Skupščina zbornice je nato sprejela sklep o odpravnini in izplačilu dobrih 12.000 evrov, s čimer Živčec Kalanova ni bila zadovoljna in je s tožbo terjala celotno odpravnino v višini dobrih 50.000 evrov.

Na zdravniški zbornici so danes pojasnili, da je bil ta zahtevek s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, ki jo je potrdilo tudi višje delovno in socialno sodišče, najprej v celoti zavrnjen. Živčec Kalanova je na takšno odločitev vložila revizijo, o kateri je vrhovno sodišče odločilo 15. maja letos in reviziji delno ugodilo.

Po navedbah zbornice je vrhovno sodišče pravnomočno zavrnilo zahtevek za izplačilo v znesku 40.762,84 evra, medtem ko je preostali del zahtevka v višini 9901,68 evrov vrnilo prvostopenjskemu sodišču v ponovno odločanje.

Tako je v sredo potekala obravnava na prvostopenjskem Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani glede plačila manjšega dela zahtevka, o katerem še ni bilo pravnomočno odločeno. Prvostopenjsko sodišče bo ponovno odločilo tudi o stroških postopka, so sporočili iz zbornice.

Živčec Kalanova je sicer v sredo za STA pojasnila, da je vrhovno sodišče ugotovilo, da je bila njena pogodba o zaposlitvi veljavna. Dodala je, da ne bo dobila izplačanega celotnega zneska odpravnine in nagrade, ki bi ji pripadla, a gre po njenih besedah predvsem za moralno zmago, saj je dokazala, da je bila njena pogodba veljavna. Po njenih besedah bo morala zbornica poravnati sodne stroške.