c S
Nama v polletju kljub rasti prihodkov zaostala za načrti 30.08.2018 07:28 Ljubljana, 29. avgusta (STA) - Družba Nama je v prvem letošnjem polletju ustvarila nekaj manj kot 7,5 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 3,5 odstotka več kot v enakem obdobju lani, a vseeno 2,6 odstotka pod načrti, je razvidno iz nerevidiranega poročila o polletnem poslovanju.

V podjetju so ob objavi polletnih izidov spomnili, da je za Namo značilna precejšnja sezonska komponenta poslovanja, tako pri obsegu prometa kot pri rezultatih poslovanja. Najuspešnejši del leta ob tem predstavljajo meseci od septembra do decembra.

Čisti dobiček je bil z nekaj nad 136.000 evrov višji za 28 odstotkov. Med drugimi poslovnimi prihodki je družba sicer prikazala tudi neto prihodke od prodaje še 15-odstotnega deleža veleblagovnice v Škofji Loki v višini 278.863 evrov. Pogodbo o prodaji je družba z občino Škofja Loka podpisala februarja, kupnino za prodani delež pa je dobila v marcu. V primeru, da teh prihodkov ne bi bilo, bi družba izkazala 142.837 evrov izgube.

Skladno z novo strategijo trgovske dejavnosti, ki so jo sprejeli januarja, namerava družba v prihodnjem strateškem obdobju skupaj s partnerji trajno zaokrožiti in aktivno sooblikovati

trgovsko in gostinsko ponudbo v centru Ljubljane.

Družba je skladno s temi strateškimi cilji sklenila nove najemne pogodbe za oddajo dela nepremičnin v lasti družbe, ki jih je doslej uporabljala za opravljanje lastne trgovske dejavnosti. Na ta način bo družba povečala prihodke iz naslova najemnin in izboljšala dobičkonosnost poslovanja družbe, so zapisali v podjetju.

Največji lastniki Name so Zavarovalnica Triglav, Adriatic Slovenica in Triglav skladi. Lastniki so v letih 2016 in 2017 skupaj prodajali podjetje, a do konca lanskega septembra niso prejeli nobene zavezujoče ponudbe za nakup te družbe. Vmes je eden od interesentov, Kompas Shop, tudi neuspešno poskušal prevzeti družbo.

Nama s sedežem na Slovenski cesti v Ljubljani je bila sicer prva slovenska veleblagovnica, ustanovljena leta 1946. Družba je danes imetnik tudi dveh franšiz: blagovne znamke G-Star Raw in Mango.