c S
Na kratko iz gospodarstva 30.08.2018 07:28 Ljubljana, 29. avgusta (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Na skupščini celjske družbe Kovintrade so delničarji potrdili predlog uprave in nadzornega sveta, da se od nekaj manj kot 3,4 milijona evrov bilančnega dobička 148.952 evrov nameni za delitev dividend v višini 1,10 evra bruto na delnico, so sporočili iz Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD). V VZMD so sicer za skupščino pripravili dva nasprotna predloga. Po prvem bi se dividenda povečala na 4,50 evra bruto na delnico oz. skupno 609,349 evrov, saj naj izplačilo dividende, kot sta ga predlagala uprava in nadzorni svet, ne bi bilo racionalno z vidika številnih manjšinskih delničarjev. V primeru zavrnitve takšnega nasprotnega predloga pa so predlagali, da bi bilančni dobiček ostal nerazporejen ter bi se o njegovi uporabi in izplačilu višjih dividend odločalo v prihodnjih letih. Predloga nista bila potrjena, predsednik uprave Kovintrada Marko Staroveški pa je ob tem po navedbah VZMD pojasnil, da je bila prvotno predlagana višina dividende oblikovana ob soglasju bank upnic, zato višje izplačilo dividend ni mogoče. Največji lastniki družbe so sicer zaposleni v podjetju na čelu z vodstvom.

Družba Vipa holding v likvidaciji v prvem polletju ni imela prihodkov, čista izguba pa je dosegla 51.360 evrov, potem ko je bila v enakem obdobju lani pri 95.040 evrih, je razvidno iz polletnega poročila, objavljenega na spletnih straneh Ljubljanske borze. Čista izguba, nastala v celotnem procesu likvidacije, je dosegla 2,38 milijona evrov.

Skupščina finančne družbe Hram Holding je v torek upravi in nadzornemu svetu podelila razrešnico za leto 2017. Za finančnega revizorja za letošnje poslovno leto je imenovala revizijsko družbo UHY, so iz Hram Holdinga sporočili prek spletne strani Ljubljanske borze.

Ljubljanska borza pa je odločila, da bo zaradi preskromnega interesa s 3. decembrom letos iz trgovanja na trgu SI Enter, v podsegmentu Enter delnice Basic, umaknila delnice družb AMZS (oznaka delnice AMZR), Kolpa (KOMG), Paloma (PSTG), Vizija holding (VIHR) in Vizija holding Ena (VZPG).