c S
Na kratko iz gospodarstva 29.08.2018 07:13 Ljubljana, 28. avgusta (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Nemški proizvajalec vozil Audi je predstavil novi mehkohibridni dizelski pogonski agregat s ključnimi inovativnimi rešitvami, razvitimi v slovenski Hidrii. Agregat je vgrajen v nova modela A6 in A7. Zaradi Hidriine nove tehnologije so ta vozila bistveno varčnejša in čistejša, so poudarili v idrijski družbi. Oba modela namreč porabita manj kot štiri litre dizelskega goriva na 100 kilometrov, izpusti ogljikovega dioksida pa dosegajo manj kot 125 gramov na kilometer. Kombinacija inovativne dizelske in dodatne električne pogonske tehnologije novim dizelskim avtomobilom omogoča še, da v ozračje izpustijo do 30 odstotkov manj zdravju škodljivih dušikovih oksidov in drugih izpustov, so še sporočili iz Hidrie.

Petrol je na sekundarnem trgu predčasno odkupil del izdaje obveznic z oznako PETGSV3 1/4 06/19 z borze v Dublinu, je družba sporočila prek spletne strani Ljubljanske borze. Petrol je predčasno odkupil obveznice v skupni nominalni vrednosti 6,1 milijona evrov, obveznice so bile v ponedeljek izbrisane. Po izvedenem delnem izbrisu skupna nominalna vrednost teh obveznic znaša 213,9 milijona evrov.

Lastniki Cinkarne Celje bodo dobili izplačane dividende v višini dva evra bruto na delnico, je danes sklenila skupščina. Za izplačilo dividend so namenili 400.000 evrov, preostanek bilančnega dobička v višini 896.344 pa bo ostal nerazporejen. Skupščina je podelila razrešnico upravi družbe in nadzornemu svetu za lansko poslovno leto. Za revizorja družbe za poslovno leto 2018 so imenovali družbo Resni revizija in svetovanje.

Skupščina KS Naložb je danes sklenila, da se bo čista izguba lanskega poslovnega leta v višini 7,23 milijona evrov pokrila tako, da se bo delno pokrila iz prenesenega čistega dobička v znesku 133.235,02 ecra, preostanek izgube oz. pa iz kapitalskih rezerv v višini 7,096 milijona evrov. V nadzorni svet je skupščina imenovala Franceta Pevca, Jureta Laha in Bena Čoža. Za pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno leto 2018 je skupščina imenovala družbo Baker Tilly Evida, je družba sporočila prek spletnih strani Ljubljanske borze.

Skupščina Marlesa je danes sklenila, da bodo delničarji letos ostali brez dividend, so sporočili iz Vseslovenskega združenja malih delničarjev. Združenje je sicer želelo, da bi se večina od 2,07 milijona evrov bilančnega dobička nameni za izplačilo dividend v višini 0,68 evra bruto na delnico.