c S
Začetek ocenjevanja škode po julijskem neurju 28.08.2018 07:01 Gornja Radgona, 27. avgusta (STA) - Začelo se je ocenjevanje škode, ki jo je 13. julija v gospodarstvu povzročilo neurje z vetrom in dežjem v širšem pasu vzhodno od Ljubljane. Obrazce, na katerih je treba prijaviti škodo, je mogoče na ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo oddati do konca avgusta.

Vloge lahko oddajo podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, zavodi in zadruge, ki so v neurju 13. julija utrpeli škodo na strojih in opremi, zalogah in izpadu prihodka. Gre za oškodovance v naslednjih prizadetih občinah: Dol pri Ljubljani, Litija, Moravče in Zagorje ob Savi.

Skladno s shemo državnih pomoči so izločena podjetja iz sektorjev ribištva in ribogojstva, proizvodnje, predelave in trženja kmetijskih proizvodov in gozdarstva, so opozorili na gospodarskem ministrstvu.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je za pripravo ocene škode zadolženo na osnovi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje ter na podlagi zakona o odpravi posledic naravnih nesreč in uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode.

Oceno škode morajo oškodovanci poslati ministrstvu do 31. avgusta na ustreznem obrazcu. Ta je objavljen na spletni strani ministrstva. Morebitne nadaljnje ukrepe odprave posledic škode bodo izvajali le v primeru zagotovitve finančnih sredstev v državnem proračunu.